Управління надійністю телекомунікаційної мережі на основі аналізу чутливості складних систем

  • Торошанко Я. І.

Анотація

Визначена категорія чутливості складних систем як математичного показника, який забезпечує додаткове розуміння поведінки системи. Представлені аналітичні вирази для визначення однопараметричної і багатопараметричної чутливості складних систем. Показана доцільність використання математичного апарату аналізу чутливості складних систем в задачах управління перевантаженнями в комп'ютерних телекомунікаційних мережах шляхом адаптивного передбачуваного управління мережею.

Ключові слова: телекомунікаційна мережа, чутливість, складна система, маршрутизація, перевантаження, управління надійністю

Номер
Розділ
Статті