Математична модель періодичного сигналу з прямокутним спектром і мінімальним пік-фактором

  • Любчик В. Р.
  • Сенчишина Ю. В.
  • Троцишин І. В.
  • Розорінов Г. М.

Анотація

Дістав подальшого розвитку метод знаходження математичної моделі радіосигналу з прямокутною обвідною спектру та мінімальним пік-фактором. Метод полягає у послідовному знаходженні значень початкових фаз гармонічних сигналів вздовж лінії мінімумів пік-факторів, при цьому перший сигнал є опорним. Метод дозволяє знаходити множину початкових фаз для довільної кількості гармонічних складових. Математична модель може бути використана для синтезу телекомунікаційних сигналів, для задач радіозондування, вимірювання параметрів, тощо.

Ключові слова: гармоніка, прямокутний спектр, пік-фактор, початкова фаза, радіосигнал

Номер
Розділ
Статті