Дослідження методів управління потоком в мережах NGN за протоколом TCP/IP

  • Варфоломеєва О. Г.
  • Мороз О. О.

Анотація

Проведено аналіз особливостей архітектури телекомунікаційних мереж в умовах переходу до Глобальної інформаційної інфраструктури. Розглядаються питання, пов’язані з ефективним управлінням потоком з застосуванням розподілених механізмів управління за протоколом TCP. Визначені основні вимоги до механізмів управління потоком за протоколом TCP/IP, виконано аналіз особливостей реалізації механізмів, методів та алгоритму управління потоком в NGN.

Ключові слова: телекомунікаційна мережа, система управління, TCP, AIMD, адитивне збільшення, мультиплікативне зменшення, повільний старт, управління потоком, перевантаження

Номер
Розділ
Статті