Дослідження залежності оптимального моменту початку обробки сигналу у приймачі СП ОГС від параметрів сигналу та характеристик каналу

  • Орєшков В. І.

Анотація

Визначено розподіл відношення ефективних значень інтерференційної завади і сигналу по інформаційних каналах низхідного потоку системи ADSL2+, в залежності від значення номера відліку початку інтегрування при варіації тривалості захисного інтервалу і довжини лінії. Визначено оптимальні значення відліку початку інтегрування в залежності від параметрів сигналу і характеристик каналу і відповідні величини середньоарифметичного за всіма інформаційними каналами відношення ефективних значень інтерференційної завади і сигналу. Обґрунтовано можливість локалізації оптимального моменту початку обробки сигналу за імпульсною реакцією каналу передачі.

Ключові слова: система передачі, ортогональний гармонічний сигнал, технологія ADSL2+, інтерференційна завада

Номер
Розділ
Статті