Засоби управління перевантаженнями в комп'ютерних мережах

  • Торошанко Я. І.
  • Хобта Б. М.
  • Хобта П. М.

Анотація

В роботі досліджені особливості, причини виникнення і основні шляхи запобігання перевантаження. Показана можливість запобігання перевантаження на основі способу розділення вхідного потоку на окремі вхідні черги, що надає можливість більш гнучко регулювати вхідний трафік вузла в умовах надзвичайних ситуацій. Показана також можливість використання методів і кількісних характеристик чутливості для визначення стану мережі.

Ключові слова: комп’ютерна мережа, функції чутливості, маршрутизація, перевантаження, пропускна здатність

Номер
Розділ
Статті