Фазорізницева модуляція високих порядків для забезпечення визначеної завадозахищеності каналів передавання інформації мобільних мереж 5-го покоління

  • Толубко В. Б.
  • Беркман Л. Н.
  • Козелков С. В.
  • Гороховський Є. П.

Анотація

Для досягнення високої швидкості і вірності передачі інформації в статті запропоновано фазорізницеву модуляцію (ФРМ), яка забезпечує більш високі питому швидкість передачі інформації та завадостійкість. Розроблені адекватні алгоритми формування і обробки сигналів, які дозволяють досягнути інваріантності системи передачі інформації до змін фази і частоти сигналу. Розглянуті питання побудови модуляторі сигналів з ФРМ другого та третього порядків. Запропонована технічна реалізація завадостікого демодулятора, в якому здійснюється адаптивний вибіру когерентного або автокореляційного прийомів міліметрових радіохвиль.

Ключові слова: мобільний радіозв'язок, фазо-різницева модуляція, високошвидкісна радіолінія, завадостійкість, інваріантність, модулятор, демодулятор, генератор

Номер
Розділ
Статті