Метод визначення оптимальних параметрів вікон прозорості в терагерцовому діапазоні

  • Сайко В. Г.
  • Лисенко Д. О.
  • Грищенко Л. М.
  • Дакова Л. В.
  • Кравченко В. І.

Анотація

Розглянуто питання підвищення ефективності передавання даних по безпроводовому терагерцовому каналу на основі розробленого методу визначення оптимальних параметрів вікон прозорості. Наведено оптимальні значення порога і коефіцієнта використання радіоканалу за критерієм мінімізації ймовірності приймання n-значної дискретної послідовності з m і більшою кількістю уражених символів, що дозволяє знайти оптимальні компроміси між відношенням сигнал/шум, пропускною спроможністю каналу і дальністю зв'язку для цих вікон прозорості.

Ключові слова: частотні вікна прозорості, терагерцовий діапазон, оптимізація характеристик каналів

Номер
Розділ
Статті