Проектування радіодоступу з оптимальними параметрами мережі

  • Бондарчук А. П.

Анотація

Досліджуються високошвидкісної мережі з радіодоступом на базі OFDM та QAM. Запропоновано нові підходи до проектування сучасних  безпроводових мереж. Приведено приклад розробки алгоритму і проектування системи передачі мережі радіодоступу з оптимальними параметрами.

Ключові слова: мережа, радіодоступ, канал зв’язку, багатоканальні модеми, оптимальне проектування, пропускна здатність, імовірність помилки

Номер
Розділ
Статті