Когнітивний підхід щодо формування та оцінки компетенції спеціалістів для галузі ІКТ

  • Ільїн О. О.

Анотація

Описаний підхід щодо синтезу моделі компетенції спеціаліста з ІКТ, який базується на методах експертних оцінок та когнітивного моделювання. Побудована модель відображає, яким чином кожна дисципліна впливає на формування компетенції спеціаліста з ІКТ. Моніторинг та аналіз досягнень студентів з кожної дисципліни, що складають компетенцію, дозволяє відстежувати у часі процес формування компетенції із відповідними рішеннями.

Ключові слова: когнітивний підхід, компетенція, моніторинг, інформаційна модель

Номер
Розділ
Статті