Модель інформаційної взаємодії в екосистемах програмного забезпечення

  • Гріненко О. О.
  • Гріненко С. А.

Анотація

Розглянуто екосистему програмного забезпечення як систему з трьох взаємодіючих елементів: навколишнє середовище, програмне забезпечення та людина. Проаналізовані причини і передумови застосування екологічного підходу до досліджень програмного забезпечення. Описано компоненти
екосистем програмного забезпечення. Розглянута матрична модель екосистеми і описані матриці взаємодії. Показані і описані форми взаємодії між компонентами екосистеми програмного забезпечення. Побудована модель інформаційної взаємодії в екосистемі.

Ключові слова: екосистема; програмне забезпечення; інформаційна взаємодія; моделювання екосистеми, матрична модель, модель куба

Номер
Розділ
Статті