Аналіз умов розповсюдження радіохвиль для забезпечення технологій 4G та 5G

DOI №______

  • Козелков С. В. (Kozelkov S. V.) Державний університет телекомунікацій, Київ
  • Коршун Н. В. (Korshun N. V.) Державний університет телекомунікацій, Київ

Анотація

Проаналізовано питання впливу середовища поширення радіохвиль на стійкість радіосигналів, що використовуються в технологіях 4G і 5G. Досліджено характер впливу на якість зв'язку основних радіофізичних явищ, що мають місце при розповсюдженні широкосмугових надвисокочастотних та вкрай високочастотних радіосигналів. Отримано загальні аналітичні вирази для точного визначення довжини тропосферної ділянки найбільш важливих в прикладному відношенні супутникових радіоліній та знаходження залежності даної довжини від величини робочих кутів місця.

Ключові слова: супутниковий зв'язок, надвисокочастотні та вкрай високочастотні радіосигнали, загасання, багатопроменеве поширення.

Список використаної літератури
1. Мороз І. В. Спосіб адаптивного прийому вкрай високочастотних радіосигналів / І. В. Мороз, В. Ф. Заїка, С. В. Козелков // Зв’язок. – 2016. – No3. – 7-9.
2. Скляр Б. Цифровая связь. Теоретические основы и практическое применение / Бернард Скляр. – 2 изд. – Москва: Вильямс, 2007. – 1104 с.
3. Быховский М. А. Развитие телекоммуникаций. На пути к информационному обществу. Развитие спутниковых телекоммуникационных систем / М. А. Быховский. – Москва: Горячая линия-Телеком, 2014. – 436 с.

Номер
Розділ
Статті