Особливості архітектурного і функціонально-структурного проектування систем та мереж зовнішнього зберігання і обробки даних

DOI №______

  • Трембовецький М. П. (Trembovetskyi M. P.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Заїка В. Ф. (Zaika V. F.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

Дано обґрунтування вибору формальних та неформальних методів опису систем і мереж зберігання і обробки даних. Досліджені особливості застосування розглянутих методів в технологіях архітектурного і функціонально-структурного моделювання та проектування на новій платформі багатофункціональних мереж зовнішніх запам'ятовуючих пристроїв. Розглянуті рівні абстракції мережі, запропонована концептуальна схема використання багатофункціонального мережевого зовнішнього запам'ятовуючого пристрою на базі агентно-орієнтованої технології.

Ключові слова: зовнішнє зберігання даних, багатофункціональна мережа, віртуальна машина, обробка даних, агентно-орієнтована технологія.

Список використаної літератури
1. Корнеев В. В. Базы данных. Интеллектуальная обработка информации / В. В. Корнеев, А. Ф. Гареев, С. В. Васютин, В. В. Райх. ‒ Москва: Нолидж, 2000. ‒ 352 с.
2. Наик Д. Системы хранения данных в Windows / Д. Наик. ‒ Москва: Издательский дом "Вильямс", 2005. ‒ 432 с.
3. Таненбаум Э. Распределенные системы. Принципы и парадигмы / Э. Таненбаум, М. ван Стеен. – Санкт Петербург: Питер, 2003. ‒ 877 с. ISSN 2412-4338 Телекомунікаційні та інформаційні технології. 2017. №4(57)
4. Хьюз К. Параллельное и распределенное программирование на C++ / К. Хьюз, Т. Хьюз. ‒ Москва: Издательский дом "Вильямc", 2004. - 672 с.
5. Максимей И. В. Имитационное моделирование на ЭВМ / И. В. Максимей. ‒ Москва: Радио и связь, 1988. ‒ 232 с.
6. Кудрявцев Е. М. GPSS World. Основы имитационного моделирования различных систем / Е. М. Кудрявцев. ‒ Москва: ДМК Пресс, 2004. ‒ 320 с.
7. Андрианов А. Н. Программирование на языке СИМУЛА 67 / А. Н. Андрианов, С. П. Бычков, А. И. Хорошилов. ‒ Москва: Наука, 1985. ‒ 370 с.
8. Дейтел X. М. Технология программирования на Java 2: Книга 2. Распределенные приложения / X. М. Дейтел, П. Дж. Дейтел, С. И. Сантри. ‒ Москва: Бином-Пресс, 2003. ‒ 464 с.
9. Freeman, E., Hupfer, S., Arnold, R. JavaSpaces, Principles, Patterns and Practice. ‒ Reading, MA: Addison-Wesley, 1999. ‒ 368 p.
10. Фарли М. Сети хранения данных / М. Фарли. – Москва: Лори, 2003. ‒ 550 с.

Номер
Розділ
Статті