Аналіз і моделювання різнорідного самоподібного трафіку комп’ютерних мереж

DOI №______

  • Торошанко Я. І. (Toroshanko Ya. I.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Якимчук Н. М. (Yakymchuk N. M.) Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

Анотація

Показано, що для усунення пачковості трафіку, викликаного самоподібністю вхідного потоку, необхідно керувати його параметрами, у першу чергу, періодом надходження пакетів. Завдяки цьому уповільнюється швидкість зростання черг у буферній пам'яті комутаційних вузлів і знижується ризик перевантаження окремих маршрутів та автономних мережних сегментів. Сформульовані основні напрямки подальших досліджень: отримання кількісних оцінок потрібних об’ємів буферної пам'яті і затримок обробки потоків трафіку у відповідності з часом життя пакетів.

Ключові слова: комп’ютерна мережа, самоподібний трафік, теорія масового обслуговування, багатоканальна система, формула Літтла, параметр Херста.

Список використаної літератури
1. Ложковский А. Г. Теория массового обслуживания в телекоммуникациях / А. Г. Ложковский. – Одесса: ОНАС им. А. С. Попова, 2012. – 112 с.
2. Клейнрок Л. Теория массового обслуживания / Л. Клейнрок. – Москва: Машиностроение, 1979. – 432 с.
3. Stallings W. Foundations of Modern Networking: SDN, NFV, QoE, IoT, and Cloud. ‒ Pearson Education, Inc., Old Tappan, New Jersey, 2016. - 538 pp
4. Столлингс В. Современные компьютерные сети / В. Столлингс. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Питер, 2003. – 783 с.
5. Виноградов Н. А. Анализ потенциальных характеристик устройств коммутации и управления сетями новых поколений / Н. А. Виноградов // Зв’язок. – 2004. – №4. – С. 10-17.
6. Гнеденко Б. В. Введение в теорию массового обслуживания / Б. В. Гнеденко, И. Н. Коваленко. – Москва: Наука, 1987. – 336 с.
7. Leland W. E. On the self-similar nature of Ethernet traffic / W. E. Leland, M. S. Taqqu, W. Willinger, D. V. Wilson // IEEE/ACM Transactions on Networking. – 1994. – №2(1). –P. 1-15.
8. Lindley D. V. The theory of queues with a single server / D. V. Lindley // Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society. – April 1952. – Vol. 48. – Issue 02. – P 277-289.
9. Цыбаков Б. С. Наилучшая и наихудшая передачи пакетов / Б. С. Цыбаков, П. Папантони-Казакос // Проблемы передачи информации. – 1996. – Т. 32. – Вып. 4. – С. 72-92.
10. Figueira N. R. Leave-in-time: A new service discipline for real-time communications in a packet-switching network / N. R. Figueira, J. Pasquale // Proceedings of Conference on Applications, Technologies, Architectures, and Protocols for Computer Communication (ACM SIGCOMM ‘95). - Cambridge, MA, USA, September 1995. – P. 207-218.

Номер
Розділ
Статті