Принципи інтелектуального управління телекомунікаційними мережами нового покоління

DOI №______

  • Мельник Ю. В. (Melnyk Yu. V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Мельник В. Ю. (Melnyk V. Yu.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

Розглянуті інтелектуальні інформаційні технології та досліджені їх загальні властивості для управління телекомунікаційними мережами. Розроблена схема узагальненої структури системи інтелектуального управління та визначені основні зв’язки між її складовими. Розглянута концепція ієрархічної побудови систем управління складними динамічними об’єктами з використанням методів і технологій штучного інтелекту як засобу боротьби з невизначеністю зовнішнього середовища.

Ключові слова: телекомунікаційна мережа, інтелектуальне управління, невизначеність середовища, ситуаційне управління, нейро-нечітка мережа, експертна система.

Список використаної літератури
1. Толюпа С. В. Дослідження функціонування інфокомунікаційних мереж нового покоління на основі інтелектуальних технологій. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук. – Київ, 2011. – 40 с.
2. Стеклов В. К. Проектування інтелектуальних мереж / В. К. Стеклов, Л. Н. Беркман, Ю. О. Лев // Зв'язок. – 1997. – № 3. – С. 36 – 38.
3. Селюков О. В. Застосування інтелектуальних технологій для підвищення якості роботи телекомунікаційних мереж при невизначеності / О. В. Селюков, Ю. В. Хмельницький, І. В. Обертюк, Л. В. Солодєєва // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2017. – Вип. 56. – С. 146-153.
4. Недайбіда Ю. П. Особливості толерантності до невизначеності при прийнятті рішень під впливом випадкових факторів / Ю. П. Недайбіда, Ю. І. Хлапонін, М. С. Молодець, Ю. В. Котова // Інтегровані інтелектуальні робототехнічні комплекси (ІІРТК-2015). Міжнародна наук.-техн. конф. НАУ, 18-19 травня 2015 р.: тези доп. – Київ: НАУ, 2015. – С.87.

Номер
Розділ
Статті