Синтез мультисервісних мереж з використанням методів теорії ігор

DOI №______

  • Ткаченко О. М. (Tkachenko O. M.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Дищук А. С. (Dyshchuk А. S.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Білий О. А. (Bilyi O. A.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Нагнибіда М. К. (Nahnybida M. K.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

Проаналізовані загальні вимоги до перспективних мультисервісних мереж телекомунікацій. Запропоновано методику багатокритеріальної оптимізації параметрів мультисервісних мереж на основі методів теорії ігор. Визначено оптимальні ймовірності застосування чистих стратегій та середній виграш. Показані особливості використання змішаних ігрових стратегій при реалізації мультисервісних мереж телекомунікацій.

Ключові слова: мультисервісна мережа, послуга, синтез, багатокритеріальна оптимізація, якість, теорія ігор, матриця, стратегія.

Список використаної літератури
1. Толубко В.Б. Методи оптимізації / В.Б. Толубко, Л.Н. Беркман. – Київ: ДУТ, 2016. – 442 с.
2. Соломенчук В. Д. Оптические транспортные сети / В. Д. Соломенчук, В. А. Мищенко, К. Н. Гура. – Киев: Центр последипломного образования ПАО «Укртелеком», 2014. – 294 с.
3. Стеклов В. К. Телекоммуникационные сети / В. К. Стеклов, Л. Н. Беркман. – Київ: Техніка, 2000. – 392 с.
4. Бертсекас Д. Сети передачи данных / Д. Бертсекас, Р. Галлагер. – Москва: Мир, 1989. – 544 с.
5. Лихтциндер Б.Я. Интеллектуальные сети связи. / Б. Я. Лихтциндер, М. А. Кузякин, А. В. Росляков, С. М. Фомичев. – Москва: Эко-Трендз, 2000. – 205 с.
6. Беркман Л. Н. Застосування алгоритмів теорії ігор для оптимізації систем управління телекомунікаційними мережами / Л. Н. Беркман, О. М. Ткаченко // Материалы Международной научно-технической конференции «Технологии цифрового вещания: стратегия внедрения в Украине» (DBT-2006). – 2006. – С. 180-183.
7. Льюс Р.Д. Игры и решения / Р. Д. Льюс, Х. Райфа. – Москва: ИИЛ, 1961. – 642 с.
8. Нетудыхата Л. И. К вопросу оптимизации системы управления сетью связи методами теории игр / Л. И. Нетудыхата, В. К. Стеклов, Л. Н. Беркман // Зв'язок. – 2004. – №6. – С. 59-60.
9. Ткаченко О.М. Використання ігрових методів для аналізу і синтезу систем зв’язку / О. М. Ткаченко // Матеріали ІІ Міжнародної науково-технічної конференції «Сучасні інформаційно-комунікаційні технології (СОMINFO-2006)». – С. 34-35.
10. Торошанко Я. І. Управління надійністю телекомунікаційної мережі на основі аналізу чутливості складних систем / Я. І.

Номер
Розділ
Статті