Практичні аспекти мотивації персоналу телекомунікаційного підприємства

DOI №______

  • Колченко Г. Ф. (Kolchenko G. F.) ТОВ «ВЦ «Омега», м. Київ
  • Поскрипко Д. Ю. (Poskrypko D. Yu.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

Визначена функція мотивування, як одна із функцій управління підприємством. Розглянута категорія мотивації як складної, багаторівневої неоднорідної системи чинників. Сформульовані основні критерії мотивації персоналу на підприємствах телекомунікацій. Проведено оцінку основних мотиваторів та демотиваторів для працівників підприємства. Запропоновано визначати ключові показники результативності, які характеризують результативність управління мотивацією на підприємстві.

Ключові слова: персонал, функція мотивації, телекомунікаційне підприємство, мотиватор, демотиватор, ключові показники результативності, управління мотивацією.

Список використаної літератури
1. Герчиков В. И. Мотивация, стимулирование и оплата труда персонала: учеб. пособ. / В. И. Герчиков. – 2-е изд. – Москва: Изд-во ГУ-ВШЭ, 2003. – 110 c.
2. Абрамов В. М. Мотивація і стимулювання праці в умовах переходу до ринку / В. М. Абрамов, В. М. Данюк, А. М. Колот. – Одеса: ОКФА, 1995. – 215 с.
3. Афонін А. А. Основи мотивації праці й організаційно-економічний аспект / А.А. Афонін – Київ: МЗУУП, 1994. – 154 с.
4. Іванченко Г. В. Особливості використання нематеріальних стимулів на вітчизнянихпідприємствах / Г. В. Іванченко // Економіст. – 2010. – № 3. – С. 21-23.
5. Ручка А. А. Стимулирование и мотивация труда на промышленномпредприятии: монограф. / А. А. Ручка, Н. А. Сакада. – Київ: Наукова думка, 1988. – 130 с.
6. Грішнова О. А. Людський розвиток / О. А. Грішнова. − Київ: КНЕУ, 2006. – 308 с.
7. Максименко Т. Оцінка результатів і складності роботи як інструмент мотивації управлінських працівників / Т. Максименко // Україна: аспекти праці. – 1999. – № 6. – С. 44-46.
8. Ветлужских Е. Мотивация и оплата труда. Инструменты. Методики. Практика / Е. Ветлужских. – Москва: Изд-во «АльпинаБизнес Букс», 2007. – 133 с.
9. Герчиков В. И. Типологическая концепция трудовой мотивации. Часть 1 / В. И. Герчиков // Мотивация и оплата труда. – 2005. – № 2. – С. 53-62.
10. Герчиков В. И. Типологическаяконцепциятрудовой мотивации. Часть 2 / В. И. Герчиков // Мотивация и оплата труда. – 2005. – №3. – С. 2-6.
11. Ильин Е. П. Мотивация и мотивы / Е. П. Ильин. – Санкт-Петербург: Питер, 2000. – 512 с.

Номер
Розділ
Статті