Модель комбінованої інформаційної технології обробки даних в супутниковій системі

DOI №______

  • Лосєв М. О. (Losiev M. O.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

У статті розглянуті питання та можливості розробки нової математичної моделі функціонування гібридної мережі зв’язку, що дозволяє на основі запропонованих коефіцієнтів поділу потоків визначати затримку даних у гілках наземної мережі і супутниковому каналі в залежності від вхідних інтенсивностей потоків повідомлень, а також імовірність відмов у встановленні з'єднання для мовних викликів. Для забезпечення нормального функціонування гібридних мережах зв’язку створено системи керування мережного рівня еталонної моделі взаємодії відкритих систем, що характеризуються принципами організаційно-технічної побудови.

Ключові слова: гібридна мережа зв’язку, вхідні інтенсивності, мережний рівень, відкриті системи, імовірність відмов.

Список використаної літератури
1. Козелкова Е. С. Синтез алгоритмов и структур устройств формирования линейно-частотно модулированных диаграмм направленности / Е. С. Козелкова // Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. – Х.: ХУПС. – 2010. – Вип. 4(26). – C. 115-116.
2. Толубко В. Б. Багатокритеріальна оптимізація параметрів програмно-конфігурованих мереж / В. Б. Толубко, Л. Н. Беркман, Л. О. Комарова, Є. В. Орлов // Телекомунікаційні та інформаційні технології. – 2014. – №4. – С. 5-11.
3. Стеклов В. К. Основи управління мережами та послугами телекомунікацій / В. К. Стеклов, Є. В. Кільчицький. – Київ : Техніка, 2002. – 438 с.
4. Вальд А. Последовательный анализ / А. Вальд. – Москва : Физматгиз, 1960. – 606с.
5. Виноградов Н. А. Анализ потенциальных характеристик устройств коммутации и управления сетями новых поколений / Н. А. Виноградов // Зв’язок. – 2004. – №4. – С. 10-17.

Номер
Розділ
Статті