Синтез математичної моделі розподілу інформації для мінімізації затримки даних в супутниковій системі

DOI №______

  • Козелков С. В. (Kozelkov S. V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Сторчак К. П. (Storchak K. P.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Бондарчук А. П. (Bondarchuk A. P.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

Запропонована математична модель та алгоритм розподілу інформаційних потоків, що дозволяє мінімізувати середню затримку пакета даних в супутниковій кластерній багатофункціональній інформаційній системі. Алгоритм враховує вимоги до надійності методів маршрутизації, забезпечуючи передачу даних по двох незалежних маршрутах без виконання перерозподілу інформаційних потоків.

Ключові слова: супутникова кластерна багатофункціональна інформаційна система, маршрутизація, алгоритм Дейкстри, затримка пакета, розподіл інформаційних потоків.

Список використаної літератури
1. Дружинін С. В. Аналіз стратегій процедури маршрутизації в телекомунікаційній мережі військового призначення / С. В. Дружинін, О. К. Климович, О. М. Захараш // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. ‒ 2009. ‒ № 4(22). ‒ С. 68-71.
2. Гурман І. В. Метод адаптивної маршрутизації в мережах передачі даних з урахуванням самоподібності трафіка / І. В. Гурман, В. В. Завадовський, І. В. Муляр // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. ‒ 2014. ‒ Вип. 46. ‒ С. 166-170.
3. Королев А. В. Розподіл інформаційних потоків в обчислювальних мережах / А. В. Королев, Г. А. Кучук, А. А. Пашнев // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 1998. ‒ №6. – С. 47-50.

Номер
Розділ
Статті