Статичні інформаційні показники якості інтелектуальних систем

DOI №______

  • Вишнівський В. В. (Vyshnivskyi V. V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Зінченко О. В. (Zinchenko O. V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Катков Ю. І. (Katkov Yu. I.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Сєрих С. О. (Sierykh S. О.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

Розглянута сутність якості інтелектуальних систем, які є елементами складних організаційно-технічних систем. Показано, що в самій інтелектуальній системі є критичні елементи, вплив загроз на які може призвести до критичного стану всієї складної організаційно-технічної системи. Надаються статичні показники інтелектуальних систем для оцінки процесів реорганізації (самоорганізації) та розглядаються приклади застосування інформаційних показників інтелектуальних систем.

Ключові слова: інтелектуальні системи, якість, інформаційні показники інтелектуальних систем, реорганізація, самоорганізація.

Список використаної літератури
1. ИСО 9000-9004, ИСО 8402. Управление качеством продукции. ‒ Москва: Издательство стандартов, 1988. ‒ 80 с.
2. ДСТУ ISO 9000-2001. Системи управління якістю. Основні положення та словник. – Київ: Держкомстат України, 2001. – 28 с.
3. ДСТУ ISO 9001-2001. Системи управління якістю. Вимоги. – Київ: Держстандарт України, 2001. – 23 с.
4. Сороко В. М. Функціонування і розвиток системи управління якістю / В. М. Сороко. – Київ : НАДУ, 2013. – 80 с.
5. Векслер Е. М. Менеджмент якості / Е. М. Векслер, В. М. Рифа, Л. Ф. Василевич. – Київ: Професіонал, 2008. – 320 с.
6. Шеннон К. Работы по теории информации и кибернетика / К. Шеннон. ‒ Москва: Иностранная литература, 1963. ‒ 829 с.
7. Горский Ю. М. Информационные аспекты управления и моделирования / Ю. М. Горский. ‒ Москва: Наука, 1978. ‒ 223 с.
8. Анцыферов С. С. Оценка уровня качества интеллектуальных систем / С. С. Анцыферов // Искусственный интеллект. ‒ 2013. ‒ № 3. – С. 313-323.
9. Брага В. В. Автоматизированные информационные технологии в экономике / В. В. Брага, Н. Г. Бубнова и др. ‒ Москва: Финстатинформ, 1997. ‒ 225 с.
10. Вишнівський В. В. Інформаційні характеристики інтелектуальних систем / В. В. Вишнівський, Ю. І. Катков, О. В. Зінченко, С. О. Сєрих // Зв‘язок. – 2018. – №2. – С. 56-65.
11. Катков Ю. І. Оцінка процесів реорганізації системи з критичною інфраструктурою / Ю. І. Катков, В. В. Вишнівський, С. О. Сєрих // Зв‘язок. – 2017. – №6. – С. 57-65.
12. Даник Ю. Г.. Національна безпека: запобігання критичним ситуаціям / Ю. Г. Даник, Ю. І. Катков, М. Ф. Пічугін. ‒ Житомир: Рута, 2006. – 386 с.
13. Бонгард М. М. Проблемы узнавания / М. М. Бонгард. – Москва: Наука, 1967 – 320 с.
14. Богданов А. А. Очерки организационной науки / А. А. Богданов. ‒ Москва: Центр гуманитарных технологий. ‒ 06.10.2010. http://gtmarket.ru/laboratory/basis/5926 (Дата відвідування сайту 25.03.2018).

Номер
Розділ
Статті