Застосування теорії нечіткої логіки для побудови моделі управління канальним ресурсом мережі зв’язку

DOI №______

  • Мельник Ю. В. (Melnyk Yu. V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Хахлюк О. А. (Khakhliuk O. A.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Зіненко Ю. М. (Zinenko Yu. M.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

Розглянуто підхід до побудови моделі управління канальним ресурсом з використанням апарату нечіткої логіки. Запропоновані моделі нечіткого управління типу "один вхід ‒ один вихід" та "множина входів – один вихід". На прикладі правил висновку в формі імплікації щодо вихідних змінних побудовано алгоритм нечіткого управління канальним ресурсом. Виконано порівняльний аналіз алгоритмів обчислення канальних ресурсів на основі теорії телетрафіку і нечітких продукційних правил висновку.

Ключові слова: система масового обслуговування, мережа масового обслуговування, нечіткі множини, функція приналежності, нечітке управління, канальний ресурс.

Список використаної літератури
1. Клейнрок Л. Вычислительные системы с очередями / Л. Клейнрок. – Москва: Мир, 1979. – 600 с.
2. Вишневский В. М. Теоретические основы проектирования компьютерных сетей / В. М. Вишневский. – Москва: Техносфера, 2003.– 506 с.
3. Дудин А. Н. Практикум на ЭВМ по теории массового обслуживания / А. Н. Дудин, Г. А. Медведев, Ю. В. Меленец. – Минск: «Электронная книга БГУ», 2003. – 110 с.
4. Основы теории вычислительных систем / Под ред. С.А. Майорова. – Москва: Высшая школа, 1978. – 408 с.
5. Митрохин В. Е. Методы обеспечения качества мультисервисной сети / В. Е. Митрохин, Е. Д. Бычков, О. Н. Коваленко // Автоматика, связь, информатика. – 2008. – № 7. – С.21-22.
6. Митрохин В. Е. Влияние дисциплины обслуживания очередей на показатели качества обслуживания мультисервисной сети / В. Е. Митрохин, Е. Д. Бычков, О. Н. Коваленко // Омский научный вестник. – 2009. – 1(77). – С. 201-204.
7. Мельник Ю. В. Моделі керування мережевими елементами у відповідності до ідеології TMN / Ю. В. Мельник // Телекомунікаційні та інформаційні технології. – 2018. – № 1(58). – С. 66-72.
8. Асаи К. Прикладные нечеткие системы / К. Асаи, Д. Ватада, С. Иваи и др.; под редакцией Т. Тэрано, К. Асаи, М. Сугэно. – Москва: Мир, 1993. – 368 с.
9. Бычков Е. Д. Математические модели систем управления канальным ресурсом мультисервисной системы телекоммуникационной сети / Е. Д. Бычков, Д. Н. Коваленко // Омский научный вестник. – 2012. – 2(110). – С.250 – 254.

Номер
Розділ
Статті