Особливості синтезу інтелектуальних систем управління мережами майбутнього

DOI №______

  • Ткаченко О. М. (Tkachenko O. M.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

Проаналізовані методи управління локальних систем управління мережею зв'язку. Проведено дослідження залежно від cпocoбiв формування керуючого діяння принципів управління: за збуренням, за відхиленням керованої величини від необхідного значення, комбінованого управління. Показано, що можливість досягнення високої точності в комбінованих системах пояснюється основною властивістю цих систем – відсутністю протиріччя між умовами інваріантності i стабільності.

Ключові слова: мережа, система, управління, інтелектуалізація, канал, збурення, відхилення, інваріантність, стабільність, надійність.

Список використаної літератури
1. Толубко В. Б. Методи оптимізації / В. Б. Толубко, Л. Н. Беркман. – Київ: ДУТ, 2016. – 442 с.
2. Соломенчук В. Д. Оптические транспортные сети / В. Д. Соломенчук, В. А. Мищенко, К. Н. Гура. – Київ: Центр післядипломної освіти ПАТ «Укртелеком», 2014. – 294 с.
3. Стеклов В. К. Телекоммуникационные сети / В. К. Стеклов, Л. Н. Беркман. – Київ: Техніка, 2000. – 392 с.
4. Бертсекас Д. Сети передачи данных / Д. Бертсекас, Р. Галлагер. – Москва: Мир, 1989. – 544 с.
5. Лихтциндер Б. Я. Интеллектуальные сети связи. / Б. Я. Лихтциндер, М. А. Кузякин, А. В. Росляков, С. М. Фомичев. – Москва: Эко-Трендз, 2000. – 205 с.

Номер
Розділ
Статті