Алгоритм виявлення застарілої інформації на основі аналізу даних сайту

DOI №______

  • Аронов А. О. (Aronov A. O.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

Запропоновано алгоритм виявлення застарілої інформації сайту на основі еталонних шаблонів, які перетворюють текстові дані до єдиного уніфікованого представлення. Для виявлення застарілої інформації аналізуються не лише часові показники створення/оновлення сторінок сайту, а безпосередньо зміст текстової сторінки. Запропонований алгоритм призначений для використання системними адміністраторами сайту.

Ключові слова: супроводження сайту, застаріла інформація, інформаційно-аналітичний аналіз даних, адміністратор сайту, критерії пошуку застарілих даних, періодичність пошуку запиту.

Список використаної літератури
1. Аронов А. О. Розробка моделі структурно-логічного представлення даних сайту вищого навчального закладу на основі ієрархічного класифікатора / А. О. Аронов // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2018. – Вип. №59. – C. 70-75.
2. Аронов А. О. Метод автоматизації виявлення застарілої інформації на основі інформаційно-аналітичного аналізу даних сайту / А. О. Аронов, В. В. Вишнівський, І. В. Замаруєва // Сучасні інформаційні системи. – 2018. ‒ №1. – С. 28-31.
3. Гойвертс Ян. Регулярные выражения. Сборник рецептов / Ян Гойвертс, Стивен Левитан. – Символ-Плюс, 2010. – 608 c.

Номер
Розділ
Статті