Імітаційна модель процесу генерації та реалізації засобів «тесту на проникнення»

DOI №______

  • Козелков С. В. (Kozelkov S. V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Лисиця Д. О. (Lysytsia D. O.) Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків
  • Семенов С. Г. (Semenov S. H.) Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків
  • Лисиця А. О. (Lysytsia A. O.) Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків

Анотація

В результаті моделювання перевірена гіпотеза на можливість використання критерію Хі-квадрат Пірсона та проведені дослідження достовірності результатів математичної формалізації. Розглянуті основні шаблони безпечних програм, що можуть використовувати розроблений комплекс математичних моделей. Дано практичні рекомендації щодо використання методів і засобів тестування безпеки програмного забезпечення однорангової комп'ютерної системи.

Ключові слова: імітаційне моделювання, безпека програмного забезпечення, критерій Хі-квадрат Пірсона, тест на проникнення.

Список використаної літератури
1. Кибербезопасность 2017‒2018: цифры, факты, прогнозы. ‒ // https://www.ptsecurity.com/upload/corporate/ru-ru/analytics/cybersecurity-2017-2018-rus.pdf.
2. Путь к киберустойчивости: прогноз, защита, реагирование. 19-е международное исследование EY в области информационной безопасности за 2016-2017 годы. ‒ // http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-giss-2016-rus/$File/EY-giss-2016-rus.pdf.
3. Cisco 2018. Годовой отчет по информационной безопасности. ‒ // https://www.cisco.com/c/dam/global/ru_ru/assets/offers/assets/cisco_2018_acr_ru.pdf
4. Lysytsia D. Model of data preparation for allocation of algorithm from binary code for the safety analysis of the software / D. Lysytsia, S. Semenov, A. Lysytsia // Advanced information system. – 2018. – Vol.2, No.2. – P. 53-57.
5. Lysytsia D. Optimization of algorthm allocation from binary code / D. Lysytsia, S. Semenov, A. Lysytsia // News of science and education. – 2018/ – Vol. 3, No.59. – P. 94-100.
6. Lysytsia D. Gert-model of processes of active analysis of the system resource management and implementation in the computer system / D. Lysytsia, S. Semenov, A. Lysytsia // Středoevropský věstník pro vědu a výzkum. – 2018. – № 6(50). – P. 103-110.
7. Загрузка и моделирование данных. ‒ // https://help.qlik.com/ru-RU.
8. Филиппов А. Н. Метод нумерации значений и использование его результатов в оптимизациях программ / А. Н. Филиппов // Информационные технологии. ‒ 2009. ‒ №4. ‒ С. 43-49.

Номер
Розділ
Статті