Метод підвищення точності наведення антенних пристроїв радіотехнічного комплексу управління космічними апаратами

DOI №______

  • Козелков С. В. (Kozelkov S. V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Коршун Н. В. (Korshun N. V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

Виконано аналіз впливу нелінійних характеристик радіотехнічного комплексу на завадостійкість та пропускну спроможність наземного комплексу управління космічним апаратом. Показано, що розділення режимів роботи антенних систем на захоплення і автосупровід підвищує точність наведення радіотехнічного комплексу. У випадку перспективної супутникової радіолінії кращим є адаптивний варіант організації НВЧ та ВВЧ каналу передачі з компенсацією завад.

Ключові слова: радіотехнічний комплекс, космічний апарат, діаграма спрямованості, пропускна спроможність, помилка наведення, адаптивна система.

Список використаної літератури
1. Покрас А. М. Системы наведения антенн земных станций спутниковой связи / А. М. Покрас, В. М. Цирлин, Г. Н. Кудеяров. – Москва: Связь, 1978. – 151 с.
2. Козелков С. В. Функционирование системы контроля и анализа космической обстановки в условиях однопунктной технологии / С. В. Козелков. – Киев: НАОУ, ЦНИИ НиУ, 2007. – 232 с.
3. Рачинский А. П. Методика наведения антенных устройств радиотехнических систем управления космическими аппаратами при переходе области зенита / А. П.Рачинский // Системи обробки інформації. ‒ 2003. ‒- №3. – С.179-184.
4. Козелков С. В. Підвищення завадостійкості контрольно-коригувальних станцій супутникових радіонавігаційних систем з урахуванням впливу дестабілізуючих факторів / С. В. Козелков, Н. В. Коршун, В. Ф. Заїка, М. М. Степанов // Зв’язок. – 2015. ‒ №3. – С.3-6.
5. Козелков С. В. Аналіз умов розповсюдження радіохвиль для забезпечення технологій 4G та 5G / С. В. Козелков, Н. В. Коршун // Телекомунікаційні та інформаційні технології. – 2017. ‒ №4. – С.5-10.

Номер
Розділ
Статті