Визначення обсягу інформаційних потоків в системі управління телекомунікаційними мережами з урахуванням кореляційних зв'язків

DOI №______

  • Беркман Л. Н. (Berkman L. N.) Державний університет телекомунікацій, Київ
  • Варфоломеєва О. Г. (Varfolomeieva O. H.) Державний університет телекомунікацій, Київ
  • Твердохліб М. Г. (Tverdokhlib M. H.) Державний університет телекомунікацій, Київ
  • Перепелиця Н. Л. (Perepelytsia N. L.) Державний університет телекомунікацій, Київ

Анотація

Визначені основні критерії якості функціонування системи управління телекомунікаційною мережею. Побудова раціонального варіанту системи пов'язана з вибором великої і різнорідної множини параметрів – типів і моделей обладнання, що ускладнює побудову аналітичної моделі системи управління. Запропоновано методику визначення необхідного обсягу інформації управління з урахуванням кореляційних зав’язків між станами мережних елементів.

Ключові слова: телекомунікаційна мережа, система управління, мережа наступного покоління, критерії оптимальності, кореляційні зв'язки, аналітична модель.

Список використаної літератури (ДСТУ)
1. Толубко В. Б. Методи оптимізації / В. Б. Толубко, Л. Н. Беркман. – Київ: ДУТ, 2016. – 442 с.
2. Стеклов В. К. Телекоммуникационные сети / В. К. Стеклов, Л. Н. Беркман. – Київ: Техніка, 2000. – 392 с.
3. Принципи управління телекомунікаційними мережами // ITU-T Рекомендація M.3010. – 2010.
4. Бертсекас Д. Сети передачи данных / Д. Бертсекас, Р. Галлагер. – Москва: Мир, 1989. ‒ 544 с.
5. Правило В. В. / Дослідження методів управління телекомунікаційними мережами в умовах перевантаження / В. В. Правило / І-а НТК Харківського університету повітряних сил, 17 лютого 2015. – С. 16.
6. Крук Б. И. Телекоммуникационные системы и сети: в 3-х томах. Том 1: Современные технологии / Б. И. Крук, В. Н. Попантолопуло, В. П. Шувалов. – Москва : Горячая линияТелеком, 2012. – 620 с.
7. Величко В. В. Телекоммуникационные системы и сети: в 3-х томах. Том 3. Мультисервисные сети / В. В. Величко, Е. А. Субботин, В. П. Шувалов, А. Ф. Ярославцев. – Москва: Горячая линия-Телеком, 2015. ‒ 592 с.
8. Чаадаев В. К. Информационные системы компаний связи / В. К. Чаадаев, И. В. Шеметова, И. В. Шибаева // – Москва : Эко-Трендз, 2004. – 256 с.
9. Вентцель Е. С. Прикладные задачи теории вероятностей / Е. С.Вентцель, Л. А. Овчаров. – Москва :Радио и связь, 1983. – 415 с.
10. Колченко Г. Ф. Построение модели оптимального проектирования системы управления телекоммуникационными сетями / Г. Ф. Колченко, О. Г. Варфоломеева // Праці 2-ї міжнародної конференції «Проблеми управління мережами та послугами телекомунікацій в умовах конкурентного ринку»: Вісник УБЕНТЗ. ‒ 2003. ‒ №2. – С. 15-18.

Номер
Розділ
Статті