Підвищення динамічної точності системи частотного автопідстроювання в радіоприймальних пристроях

DOI №______

  • Гниденко О. Н. (Hnidenko O. М.) Український Державний центр радіочастот, Київ
  • Гниденко Н. П. (Hnidenko М. P.) Державний університет телекомунікацій, Київ
  • Ильин О. А. (Ilyin O. O.) Державний університет телекомунікацій, Київ

Анотація

Дана порівняльна оцінка динамічних характеристик статичної системи ЧАП з принципом управління за відхиленням, комбінованої системи ЧАП з астатизмом першого порядку і системи ЧАП з астатизмом першого порядку з принципом управління за відхиленням. Показано, що в статичній системі ЧАП з принципом управління за відхиленням має місце протиріччя між умовами підвищення динамічної точності та стійкості, що є перешкодою на шляху підвищення показників якості системи. Підвищення динамічної точності може бути досягнуто шляхом перетворення статичної системи в астатичну з астатизмом першого порядку (залишаючись системою з принципом управління за відхиленням) в результаті включення в замкнутий контур системи інтегруючого елемента. Розроблено математичні моделі комбінованої системи частотного автопідстроювання з астатизмом першого і другого порядку, розглянуті їх переваги і недоліки.
З порівняння динамічних характеристик систем випливає, що система ЧАП з принципом управління за відхиленням з астатизмом першого порядку (з інтегруючим елементом) має перевагу і її доцільно застосовувати у випадках, коли необхідна висока точність в стаціонарних умовах, коли збурюючий впливу змінюється відповідно до детермінованих законів і немає жорстких вимог до швидкості і стандартних помилок для випадкових збурюючих впливах. Подальше підвищення динамічної точності досягається шляхом введення в систему ЧАП з астатизмом першого порядку з принципом управління за відхиленням розімкнутого зв'язку по збурюючій дії, синтезовану відповідно до умов підвищення порядку астатизму з першого до другого, тобто побудовою системи частотного автопідстроювання з принципом комбінованого управління.

Ключові слова: динамічна точність, астатична система, система частотного автопідстроювання (ЧАП), інтегруюючий елемент, порівняльна оцінка.

Список використаної літератури (ДСТУ)
1. Зайцев Г. Ф. Анализ динамических характеристик статической системы частотной автоподстройки с принципом управления по отклонению / Г. Ф Зайцев, В. Л. Булгач, О. Н. Гниденко, Н. В. Градобоева // Вісник Державного університету інформаційнокомунікаційних технологій. ‒ 2012. – Т.10, №2. ‒ С. 10-17.
2. Зайцев Г. Ф. Комбинированная система ЧАП с астатизмом первого порядка и повышенным быстродействием. Функциональная схема и математическая модель системы / Г. Ф Зайцев, В. Л. Булгач, О. Н. Гниденко, Т. В. Бурсова // Вісник Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій. – 2012. – Т.10, №3. ‒ С. 25-28.
3. Зайцев Г. Ф. Показатели качества комбинированной системы ЧАП с астатизмом первого порядка и повышенным быстродействием / Г. Ф Зайцев, В. Л. Булгач, О. Н. Гниденко, Н. В. Градобоева // Вісник Державного університету інформаційнокомунікаційних технологій. ‒ 2012. – Т10, №4. ‒ С. 9-13.
4. Зайцев Г. Ф. Система частотной автоподстройки с астатизмом первого порядка с принципом управления по отклонению / Г. Ф. Зайцев, В. Л. Булгач, О. Н. Гниденко, Н. В. Градобоева // Вісник Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій. – 2013. – №1. ‒ С. 67-74.
5. Зайцев Г. Ф. Радиотехнические системы автоматического управления высокой точности / Г. Ф. Зайцев, В. К. Стеклов. – Київ: Технiка, 1988. – 160 c.

Номер
Розділ
Статті