Вплив методів введення інформаційної надмірності на обмеження за достовірністю і оперативністю обробки інформації у телекомунікаційній системі

DOI №______

  • Мельник Ю. В. (Melnyk Yu. V.) Державний університет телекомунікацій, Київ
  • Пархоменко В. Л. (Parkhomenko V. L.) Державний університет телекомунікацій, Київ
  • Пархоменко В. В. (Parkhomenko V. V.) Державний університет телекомунікацій, Київ

Анотація

Розглянуті коди із виявленням і виправленням помилок та здійснена оцінка впливу вибраного методу виправлення спотворень інформації на параметри забезпечення достовірності, швидкості її обробки. Отримані залежності достовірності обробки інформації від величини введеної інформаційної надлишковості і кратності помилок. Отримані залежності достовірності і швидкості обробки інформації від величини контрольованого блоку інформації.

Ключові слова: телекомунікаційна система, коди, спотворення інформації, параметри, достовірність, швидкість обробки інформації, інформаційна надлишковість.

Список використаної літератури (ДСТУ)
1. Стеклов В. К. Оптимізація та моделювання пристроїв і систем зв’язку / В. К. Стеклов, Л. Н. Беркман, Є. В. Кільчицький. ‒ Київ: Техніка, 2004. ‒ 576 с.
2. Стеклов В. К. Проектування телекомунікаційних мереж / В. К. Стеклов, Л. Н. Беркман. ‒ Київ: Техніка, 2002. ‒ 792 с.
3. Пархоменко В. Л. Задача побудови раціональної системи передачі даних / В. Л. Пархоменко, В. Г. Сайко, В. І. Кравченко // Сучасний захист інформації. – 2017. – № 1. – С. 15-20.
4. Мельник Ю.В. Формалізована задача побудови раціональної телекомунікаційної системи / Ю. В. Мельник, В. Л. Пархоменко, В. В. Пархоменко // Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв’язку. – 2018. – № 4(52). – С. 15-24.
5. Мельник Ю.В. Людина-оператор в структурі управління TMN мережі / Ю. В. Мельник, Є. В. Гаврилко // Зв’язок. – 2017. – № 6 (130). – С. 6-11.
6. Отрох С. І. Методика оцінювання сталості телекомунікаційної мережі в умовах дії зовнішніх непрогнозованих дестабілізуючих факторів / С. І. Отрох, В. Б. Толубко, Л. Н. Беркман, В. О. Ярош // Зв’язок. – 2016. – № 5 (105). – C. 3-7.
7. Отрох С. І. Методи забезпечення стійкості мережі майбутнього до дії зовнішніх дестабілізуючих факторів / С. І. Отрох, В. О. Ярош, В. О. Власенко, Ю. М. Зіненко // Телекомунікаційні та інформаційні технології. – 2017. – № 2. – C. 24-30.

Номер
Розділ
Статті