Інтерполяційні моделі для відновлення сигналів в технологіях інтернет речей

DOI №______

  • Негоденко О. В. (Nehodenko O. V.) Державний університет телекомунікацій, Київ

Анотація

Запропонований підхід по обробці сигналів в інформаційних технологіях Інтернет речей. Метод заснований на побудові інтерполяційних моделей для відновлення сигналів на основі тригонометричних сплайнів, які мають ряд переваг в порівнянні з іншими класами інтерполяційних функцій. Розглянута побудова інтерполяційних тригонометричних сплайнів та задача інтерполяції періодичних функцій.

Ключові слова: інформаційні технології, Інтернет речей, інтерполяційні моделі, сигнали, тригонометричні сплайни, мережі зв’язку, інформаційна безпека.

Список використаної літератури (ДСТУ)
1. Ashton K. That Internet of Things / K. Ashton // Thing. RFID Journal, 22 July 2009. ‒ http://www.rfidjournal.com/articles/view?4986.
2. Gartner Says 6.4 Billion Connected "Things" Will Be in Use in 2016, Up 30 Percent From 2015. ‒ http://www.gartner.com/newsroom/id/3165317.
3. Shancang Li. The internet of things: a survey / Li Shancang, Li Da Xu, and Shanshan Zhao // Information Systems Frontiers. ‒ 2015. ‒ № 17(2). – P. 243-259.
4. Whitmore Andrew. The Internet of Things – A survey of topics and trends / Whitmore Andrew, Anurag Agarwal, and Li Da Xu // Information Systems Frontiers. ‒ 2015. №17(2). – P. 261-274.
5. Dorri Ali. Kanhere, and Raja Jurdak / Ali Dorri, S. Salil // Blockchain in internet of things: Challenges and Solutions" arXiv preprint arXiv:1608.05187, 2016.
6. Alexandru Mihai Bica, Constantin Popescu. Fuzzy spline interpolation with optimal property in parametric form / 2013. - Information Sciences. – Vol. 236. – pp. 138-155.
7. Денисюк В. П. Тригонометричні ряди та сплайни / В. П. Денисюк. – Київ.: НАУ, 2017. – 212 с.
8. Кутін А. І. Багатоканальна система передачі даних у сплайнових базисах/ А. І. Кутін // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Радіоелектроніка та телекомунікації. ‒ 2014. ‒ № 796. ‒ С. 75-82.
9. Денисюк В. П. Сплайни та сигнали / В. П. Денисюк. – Київ: ЗАТ «ВІПОЛ», 2007. – 228 с.

Номер
Розділ
Статті