Створення комп’ютерної моделі розвитку епідемій грипу на основі виявлення закономірностей статистичних даних

DOI №______

  • Шевченко А. В. (Shevchenko A. V.) Державний університет телекомунікацій, Київ

Анотація

Розглянуті питання розробки систем підтримки прийняття рішень і комп’ютерного моделювання для прогнозування наслідків медичних управлінських рішень. Для контролю і прогнозування епідемій грипу найбільш адекватними визначені S-подібні логістичні моделі. На основі моделювання виявлена дзвоноподібна залежність кількості інфікованих осіб. По амплітуді цієї залежності визначають рівень небезпеки епідемії та потрібні керуючі впливи.

Ключові слова: модель, прогнозування, управлінське рішення, епідемія, інформаційні технології в медицині.

Список використаної літератури (ДСТУ)
1. Martcheva M. An Introduction to Mathematical Epidemiology / M. Martcheva // Springer Science+Business Media New York. ‒ 2015. – 453 p. ‒ // www.springer.com/978-1-4899-7611-6.
2. Maria do Rosario de Pinho. On Application of optimal control to SEIR normalized models: PROS and CONS / Maria do Rosario de Pinho, Filipa Nunes Nogueira // Mathematical Biosciences and Engineering. – February 2017. – Vol.14. – Num.1. – P. 111-126.
3. Боев Б. В. Компьютерное моделирование в оценке последствий акта биологического терроризма / Б. В. Боев // І Российский симпозиум по биологической безопасности. – Москва: НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи РАМН. – 2017. ‒ // www.bio.su.
4. Nofe Al-Asouad Modelling, analysis and simulation of MERS outbreak in Saudi Arabia / Nofe Al-Asouad, Meir Shillor // Biomath. ‒ 2017, ‒ 7. ‒ 1802277. ‒ Р. 1-18. – // http://dx.doi.org/10.1145/j.biomath.2018.02.277.
5. Офіційний веб-сайт Міністерства охорони здоровья України. 2018 р. ‒ // http://www.moz.gov.ua/ua/portal/op_flu_100525_0.html.
6. Шевченко В. Л. Оптимізаційне моделювання в стратегічному плануванні / В. Л. Шевченко. – Київ: ЦВСД НУОУ, 2011. – 283 с.
7. Боев Б. В. Гео-информационные системы и эпидемии гриппа / Б. В.Боев, В. В.Макаров // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Сельськохозяйственные науки. Животноводство. – 2005. ‒ №12. – С. 6-15.
8. Шевченко А. В. Математична модель прогнозування динамики епідемій / А. В. Шевченко, А. Л. Гепко // Профілактична медицина. ‒ 2011. ‒ №3(15). ‒ С. 3-6.
9. Shevchenko A. The epidemiological approach to information security incidents forecasting for decision making systems / V. Shevchenko, A. Shevchenko // 13-th International conference perspective technologies and methods in MEMS design (MEMSTECH). Proceeding. – Polyana. – 2017. ‒ P. 174-177.
10. Shevchenko V. The epidemiological approach to prognosis and management of information incidents / V. Shevchenko, Ju. Shcheblanin, A. Shevchenko // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2017. ‒ № 4 (29). – C. 145-150.

Номер
Розділ
Статті