Удосконалення конструкції та технології виготовлення сповільнюючої системи широкосмугової ЛРХ

DOI: 10.31673/2412-4338.2019.010511

  • Варфоломеєва О. Г. (Warvolomeieva O. H.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Перепелиця Н. Л. (Perepelytsya N. L.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Предмірський В. С. (Predmirsky V. S.) Державне підприємство «Науково-дослідний інститут «ОРІОН», м. Київ
  • Тарбаєв С. І. (Tarbaiev S. I.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Твердохліб М. Г. (Tverdokhlib M. H.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

У статті запропоновані конструкторсько-технологічні рішення, що дозволяють оптимізувати конфігурацію і розміри елементів сповільнюючої системи (СС) лампи рухомої хвилі (ЛРХ) і підвищити за рахунок цього теплову стійкість СС і надійність ЛРХ.

Ключові слова: лампа рухомої хвилі, циліндрична оболонка, спіральна сповільнююча система, спіраль, діелектричні опори, температурний режим, теплова стійкість, надійність.

Список використаної літератури

  1. Предмирский В.С., Твердохлеб Н.Г. Усовершенствование конструкции спиральной замедляющей системы ЛБВ. // Вісник Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій. – 2007. Спеціальний випуск. – С. 56-60.
  2. Довженко Н.М., Срочинська Г.С., Твердохліб М.Г. Удосконалення електродинамічної структури активних елементів систем зв`язку / Н.М. Довженко., Г.С Срочинська, М.Г. Твердохліб М.Г., Чумак Н.С. // Зв'язок. – 2016. – № 5. – С. 39-42.
  3. Предмирский В. С., Твердохлеб Н. Г. Метод изготовления высокоточных диэлектрических опор замедляющих систем ЛБВ // Вісник Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій. – 2005. – Т. 3, № 3-4. – С.161-164.
  4. Барковский В.В., Предмирский В.С., Скубак А.Н.,Твердохлеб Н.Г. Анализ конструкции замедляющей системы, закрепляемой упругими силами. Ч.3. Экспериментальное исследование механических хактеристик элементов замедляющей системы. // СВЧ – техника. Серия 1. – 1992. – Вып. 3 (447). – С. 28-32.
Номер
Розділ
Статті