Метод діагностування прихованих відмов в інформаційній системі на основі застосування дворівневої системи забезпечення функціональної стійкості

DOI: 10.31673/2412-4338.2019.012230

 • Собчук В. В. (Sobchuk V. V.) Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, м. Луцьк
 • Коваль М. О. (Koval M. O.) Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ
 • Мусієнко А. П. (Musienko A. P.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
 • Мацько О. Й. (Matsko O. Y.) Національний університет оборони України ім. Івана Черняховського, м. Київ

Анотація

В роботі на основі використання ієрархічної концепції організації засобів забезпечення функціональної стійкості інформаційної системи підприємства, розроблено два алгоритми, які утворюють дворівневу систему діагностування прихованих відмов. Діагностування розпочинається з виконання першого алгоритму, переваги якого в порівнянні з відомими алгоритмами полягають в тому, що він вимагає меншої надмірності системи, всього два раунди обміну повідомленнями між вузлами інформаційної системи і забезпечує діагностування інформаційної системи підтриємства при відмові майже половини її  вузлів.
У разі неоднозначного рішення задачі діагностування, алгоритм формує сигнал про свою неспроможність і діагностування інформаційної системи триває по другому алгоритму, який в якості критерію використовує тривалість виконання фаз.

Ключові слова: функціональна стійкість, автоматизована система управління підприємством,  зовнішні та внутрішні дестабілізуючі фактори.

Список використаної літератури

 1. V.A. Mashkov, O.V. Barabash "Self-checking and Self-diagnosis of Module Systems on the Principle of Walking Diagnostic Kernel" Engineering Simulation. – Amsterdam: OPA, 1998. Vol. 15. pp. 43-51.
 2. Саланда І. П. Система показників та критеріїв формалізації процесів забезпечення локальної функціональної стійкості розгалужених інформаційних мереж / І. П. Саланда, О. В. Барабаш, А. П. Мусієнко // Системи управління, навігації та зв'язку». – 2017. – Вип. 1 (41). – С. 122-126.
 3. Мусієнко А.П. Методи пошуку оптимальних маршрутів графа структури розгалуженої інформаційної мережі за заданим критерієм оптимальності при різних обмеженнях / І.П. Саланда, О.В. Барабаш, А.П. Мусієнко // Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв’язку. – К.: УНДІЗ, 2016. – №2 (42). – С. 99 – 106.
 4. N. Pashynska, V. Snytyuk, V. Putrenko, A. Musienko "A decision tree in a classification of fire hazard factors ", Еastern-European Journal of Enterprise Technologies. – Kharkov, 2016. – № 5/10(83). – P. 32-37.
 5. Мусієнко А.П. Забезпечення функціональної стійкості інформаційних мереж на основі розробки методу протидії DDoS-атакам / О. В. Барабаш, Н. В. Лукова-Чуйко, А. П. Мусієнко, В. В. Собчук // Сучасні інформаційні системи. – Харків: НТУ «ХПІ», 2018. – Т 2. – № 1. – С. 56-64.
 6. Мусієнко А.П. Аналіз застосування мереж Петрі для підтримки функціональної стійкості інформаційних систем / О.В. Барабаш, Н.В. Лукова-Чуйко, А.П. Мусієнко, О.Ю. Ільїн // Телекомунікаційні та інформаційні технології. – 2018. – № 1 (58). – С. 11-18.
 7. Musienko A.P. Diagnostic model of wireless sensor network based on the random test of checks / A.P. Musienko, O.V. Barabash, N.V. Lukova-Chuiko, I.P. Salanda // Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences, 2018. – VI (18), Issue 158, Budapest, Hungary, pp. 25-28.
 8. Musienko А. Information Technology of Targeting: Optimization of Decision Making Process in a Competitive Environment / O. Barabash, G. Shevchenko, N. Dakhno, O. Neshcheret, A. Musienko // International Journal of Intelligent Systems and Applications. – Vol. 9. – № 12. – Hong Kong: MECS Publisher, 2017. – P. 1-9.
Номер
Розділ
Статті