Етапи розвитку мереж в концепції віртуальних технічних функцій

DOI: 10.31673/2412-4338.2019.013745

 • Баховський П. Ф. (Bakhovskyi P. F.) Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

Анотація

Приведені основоположні принципи побудови мереж мобільних телекомунікацій з урахуванням потенційних можливостей впровадження будь-якого сценарію реалізації віртуальних технічних функцій з заданою якістю обслуговування. Розглянуто переваги і недоліки деяких сценаріїв реалізації концепції віртуальних технічних функцій.

Ключові слова: мобільний зв'язок, віртуальна технічна функція, концепція VTF, проект IMT‑2000, проект SAE/EPS, якість обслуговування, інтелектуальна мережа.

Список використаної літератури

 1. Stallings W. Foundations of Modern Networking: SDN, NFV, QoE, IoT, andCloud / W. Stallings. – Pearson Education, Inc., OldTappan, New Jersey, 2016. – 544 p.
 2. Матеріали серверу «Mobile VTF» : http://3Gnews.ru.
 3. Баховський П.Ф. Методи забезпечення якості сервісу при впровадженні віртуальних технічних функцій в мобільних телекомунікаційних мережах // Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. ‒ Українська державна академія залізничного транспорту, Харків. ‒ 2010. ‒ 186 с.
 4. Kurose J. F. Computer Networking: A Top-Down Approach, 7th Ed / James F. Kurose, Keith W. Ross. – Pearson Education, Inc., 2017.– 864 p.
 5. Гольдштейн Б. С. Сети связи / Б. С. Гольдштейн, Н. А. Соколов, Г. Г. Яновский. ‒ Санкт-Петербург: «БХВ-Петербург», 2014. – 400 с.
 6. Крук Б. И. Телекоммуникационные системы и сети: учебное пособие. В 3 томах. Том 1 – Современные технологии / Б.И. Крук, В.Н. Попантонопуло, В.П. Шувалов; под ред. проф. В.П. Шувалова. – Изд. 3-е – М.: Горячая линия – Телеком, 2003. – 647 с.
 7. Torabi, M. Third-Generation mobile telecommunications and virtual home environment: A prioritization analysis / M. Torabi, R. Buhrke // Bell Labs. – 1998. –Vol., No. 3.
 8. Рибак А. І. Системний аналіз структурно-функціональної побудови концепції віртуального домашнього оточення в мережах 3G / А. І. Рибак, П. Ф. Баховський // Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв’язку. – 2008. – №6(8). – С. 3-11.
 9. IMT‑2000 references to release 1999 of GSM evolved UMTS core network with UTRAN access network // ITU‑T Recommendation Q.I741.1, 2. ‒
 10. Internetwork signalling requirements for IMT‑2000 capability set 1 // ITU‑T Recommendation Q.I751, 2000.
 11. ITU-T recommendation М.816-1 (1997), Framework for services supported on International Mobile Telecommunications-2000 (IМТ-2000].
 12. Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Service aspects; Virtual Home Environment analysis // ETSI TR 122970, 2000.
 13. Universal Mobile Telecommunications System (UMTS): Virtual Home Environment in the IS Evolved UMTS core network analysis // ETSI EG 201717, 2000.
 14. Громаков Ю. А. Концепции развития мобильной и беспроводной связи общего пользования / Ю. А. Громаков // Электросвязь. ‒ 2008. – № 12. ‒ С. 51-57.
 15. Tanenbaum A. S. Distributed systems: principles and paradigms /Andrew S. Tanenbaum, Maarten Van Steen. – Pearson Education. Inc. Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ 07458, 2007. – 686 PP.
 16. Roussaki, I. Multi-terminal and Multi-network Access to Virtual Home Environment / I. Roussaki, H. Jormakka,  S. Xynogalas, A. Laikari, M. Chantzara, M. Anagnostou. http://newton.ee.auth.gr/ISt2002/papers/SessionT4/ 2502106.pdf.
 17. Баховский П. Ф. Асимптотические оценки эффективности распределенной реализации виртуальных технических функций в сетях мобильной связи новых поколений / П. Ф. Баховский, Н. А. Виноградов // Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв’язку. – 2009. – №4(12). – С.40-46.
 18. Göransson P. Software Defined Networks: A Comprehensive Approach, 2nd ed. / Paul Göransson, Chuck Black, Timothy Culver.– Morgan Kaufmann, US, 2017. – 409 p.
 19. Величко В. В. Телекоммуникационные системы и сети: в 3-х томах. Том 3. -Мультисервисные сети / В. В. Величко, Е. А. Субботин, В. П. Шувалов, А. Ф. Ярославцев. –Москва: Горячая линия-Телеком, 2015. ‒ 592 с.
 20. Віноградов, М. А. Дослідження нестаціонарної мережі випадкового доступу з динамічним протоколом в умовах великого завантаження в рамках реалізації концепції VTF / М. А. Віноградов, П. Ф. Баховський // Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв’язку.. – 2009. – №4(12). – С.5-16.
Номер
Розділ
Статті