Векторні аналізатори сигналів для удосконалення методики пошуку засобів негласного отримання інформації

DOI: 10.31673/2412-4338.2019.015561

  • Лаптєв О. А. (Laptev O. А.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Барабаш О. В. (Barabash O. V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Зозуля С. А. (Zozulia S. A.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

У статті коротко розглянуті тенденції розвитку засобів негласного отримання інформації. Основні з них застосування все більш заплутаних алгоритмів приховування випромінювання цифрових радіозакладок, застосовуються спеціальні методи маскування, може створюватися канал знімання інформації під прикриттям випромінювання що працює поблизу об'єкта легальних радіозасобів, що заважають роботі пошукової техніки. Наступним важливим фактором є продовження застосування частот радіоефіру для організації зв'язку, передачі даних, різних команд управління. Практично весь радіочастотний діапазон залучений під роботу легальних радіопередавачів. Це викликає істотне ускладнення радіо ефірної обставини, виявити цифрові радіозакладки в таких умовах вкрай важко. Зробити це без застосування спеціальних засобів аналізу цифрових пакетів в реальному маштабі часу, неможливо. В якості спеціального вимірювального пристрою, з метою поліпшення методики виявлення цифрових радіозакладок запропонований векторний аналізатор. Вибір обґрунтовується на основі детального аналізу технічних характеристик і принципів роботи аналізатора. Відзначено, що в частотної області для дослідження радіосигналу, вимірювання його рівня та опорних частот використовуються два типи аналізаторів спектра: послідовні та паралельні аналізатори спектра. Важливою перевагою паралельного аналізу в порівнянні з послідовним – є відносне підвищення швидкості побудови спектра, яке стає особливо значним при малих смугах аналізу. Звернено увагу на те, що аналіз спектра – це важлива, але далеко не єдина процедура, яка використовується при виявленні та дослідженні сигналів в системах радіомоніторингу. Дуже важливий зараз аналіз зміни параметрів радіосигналу в часі. Саме ця можливість роботи векторного аналізатора і закладена в удосконаленні методики пошуку цифрових радіозакладок, що працюють в імпульсному режимі.
Для кожної обраної на спектрограмі смуги частот векторний аналізатор може одночасно показувати її спектр, тимчасову або векторну діаграму. Це дозволяє знайти моменти появи та закінчення передачі імпульсного короткочасного сигналу, визначити за спектром інтервали передачі, розпізнати вид модуляції та на основі отриманих даних виконати аналіз і визначити з високою ймовірністю походження радіосигналу – визначити радіозакладку. Показано, що векторний аналізатор являє собою потужний інструмент дослідження і вимірювання характеристик радіосигналів у всьому використовуваному діапазоні частот від декількох кГц до десятків і сотень ГГц. Застосування векторних аналізаторів дозволяє, зокрема, розв'язувати серйозні проблеми виявлення сигналів сучасних цифрових засобів негласного знімання інформації, що використовують тимчасове і кодове розділення каналів, випадкову перебудову частоти, багатопозиційну аплітудно-фазову модуляцію та інші перспективні методи передачі інформації.

Ключові слова: векторні аналізатори, аналіз цифрових пакетів, спектр, параметри радіосигналу в часі, інтервали передачі.

Список використаної літератури

  1. Ананский Е. В. Что такое радиозакладки и как их обнаружить? (часть2) / Е. В. Ананский // Журнал «Служба безопасности». [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.kvirin.com/articles/267/
  2. Кривцун А. В. Использование новых возможностей комплекса радиомониторинга и цифрового анализа сигналов «Кассандра-М» для обнаружения современных специальных технических средств с передачей информации по радиоканалу /А.В. Кривцун, А.В.Захаров. [Електронний ресурс]. Режим доступу :http://www.inspectorsoft.ru/article.php?id=388
  3. Поисковые комплексы . [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.das-ua.com/documents/catalog/search-appliances/search-complexes/page-01.php
  4. Хорев А.А. Защита информации от утечки по техническим каналам. Часть 1. Технические каналы утечки информации: учебное пособие / А.А. Хорев. – М.: Гостехкомиссия России, 1998. – 320 с.
  5. Силантьев В.А. Применение векторных анализаторов в системах радиоконтроля / В.А. Силантьев// "Специальна техника". – 2002 – №5. – С. 25-37.
Номер
Розділ
Статті