Архітектура інформаційної технології автоматизованого планування дій безпілотних літальних апаратів

DOI: 10.31673/2412-4338.2020.019918

  • Тристан А. В. (Trystan A. V.) Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, м. Харків
  • Бережний А. О. (Berezhnyi A. О.) Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, м. Харків
  • Крижанівський І. М. (Kryzhanivskyi I. M.) Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, м. Харків
  • Салаш О. А. (Salash O. A.) Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ

Анотація

Льотно-технічні характеристики безпілотних літальних апаратів дозволяють використовувати їх для вирішення широкого спектру завдань з пошуку стаціонарних та динамічних об’єктів і моніторингу їх стану. Дані завдання вимагають ретельного планування маршрутів польотів з урахуванням різноманітних факторів впливу на них, формування управляючих рішень з високою оперативністю та обґрунтованістю. Існуючі моделі та методи планування маршрутів польотів безпілотних літальних апаратів для пошуку стаціонарних та динамічних об’єктів характеризуються значною обчислювальною складністю. Виникає необхідність розробки у рамках системи підтримки прийняття рішень інформаційної технології автоматизованого планування дій безпілотних літальних апаратів під час виконання ними місії, використовуючи об’єктно-орієнтований метод проектування.
В статті розглянуті завдання, які повинна вирішувати інформаційна технологія планування дій безпілотних літальних апаратів за своїм призначенням. Побудована загальна структура знанняорієнтованої інформаційної технології планування дій безпілотних літальних апаратів. Інформаційна технологія представлена у вигляді послідовності інформаційних потоків, процесів їх обробки та інструментальних засобів вибору заходів планування маршрутів. Запропонований інструментарій інформаційної технології для процесу обробки інформаційних потоків (функції) та структурна схема системи прийняття рішень, що описує технологію її функціонування.
В статті сформовано архітектуру перспективної інтелектуальної системи підтримки прийняття рішень для планування дій безпілотних літальних апаратів, яка складається з двох частин: інформаційної технології автоматизованого виявлення та класифікації об’єктів безпілотними літальними апаратами та інформаційної технології планування маршрутів польотів безпілотних літальних апаратів.
Доведено, що реалізація інформаційної технології автоматизованого планування маршрутів польоту безпілотних літальних апаратів в рамках системи підтримки прийняття рішень дозволить оперативно змінювати маршрут в процесі виконанні місії за розпізнаними зображеннями.

Ключові слова: безпілотний літальний апарат,інформаційна технологія, інформаційний потік, система підтримки прийняття рішення.

Список використаної літератури
1. Королюк Н.А., Еременко С.Н. Интеллектуальная система поддержки принятия решений при управлении беспилотными летательными аппаратами на наземном пункте управления. Системи обробки інформації. 2015. № 8 (133). С. 31–36.
2. Бурый А.С., Шевкунов М.А. Подход к построению систем поддержки принятия решений при управлении беспилотными летательными аппаратами. Транспортное дело России. 2015. № 6. С. 22–26.
3. Тристан А.В., Бережний А.О., Крижанівський І.М. Математичні моделі та методи планування повітряної розвідки рухомих й стаціонарних об’єктів з застосуванням безпілотних літальних апаратів. Проблеми інформатизації: тези доп. 7-ї міжнар. наук.-техн. конф. 13-15 лист. 2019 р. Черкаси – Харків – Баку – Бельсько-Бяла.– Черкаси, – Харків, – Баку, –Бельсько-Бяла,2019, Том 3. С. 41.
4. Буч Г. Объектно-ориентированный анализ и проектирование с примерами приложений на С++: пер. с англ. М.: “ИздательствоБином”, 2000. 560 с.
5. Буч Г., Рамбо Д., Джекобсон А. Язык UML. Руководство пользователя: пер. с англ. М.: ДМК, 2000. 432 с.
6. Маторин С.И. Анализ и моделирование бизнес-систем: системологическая объектно-ориентированная технология. Х.: ХНУРЭ, 2002. 322 с.
7. Моисеев В.С. Прикладная теория управления беспилотными летательными аппаратами: монография. Казань: ГБУ РЦМКО, 2013. 768 с.
8. Тимочко А.И., Олизаренко С.А., Лавров О.Ю. Метод дешифрирования аэроснимков на основе при знакового пространства. Системи обробки інформації. 2015. Вип. 1 (126). С. 84–87.
9. Олізаренко С.А. Розробка функціональної моделі процесу створення бази знань про розпізнавання об'єктів і дій противника на основі нейромереж та нечіткої логіки. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. 2017. № 1 (50). С. 58–62.
10. Сидоркина И.Г. Системы искусственного интеллекта. М.: КноРус, 2011. 248 с.

Номер
Розділ
Статті