МОДЕЛЬ ОЦІНКИ ВПЛИВУ СОЦІОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ НА ПОВЕДІНКУ ЛЮДИНИ В КОНТЕКСТІ ЇЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

DOI: 10.31673/2412-4338.2022.043545

  • Ветлицька О. С. (Vetlytska O. S.) Державний університет телекомунікацій, Київ
  • Дзюба Т. М. (Dzyuba T. M.) Державний університет телекомунікацій, Київ

Анотація

Інформаційно-психологічна безпека визначається як стан захищеності особистості від впливів, здатних проти її волі й бажання змінювати психічний стан й психологічні характеристики індивіда, модифікувати її поведінку і обмежувати свободу формування власної позиції. У багатьох випадках людина, маючи певні свої переконання, в результаті діє «як усі». Щоб пояснити це парадоксальне явище, необхідно дослідити механізм, що лежить в основі такої поведінки. Для цього в статті розглядається математична модель такого механізму та робиться оцінка його адекватності на окремих реальних прикладах.
В статті розглянуто побудову моделі поведінки особистості під впливом інформації, досліджено математичну модель поведінки індивіда, шляхом запровадження кількісних оцінок його ставлення до цього стану, досліджено, як змінюється поведінка індивіда в залежності від результатів соціологічних досліджень. Розглянуто модель поведінки особистості під впливом соціологічної інформації, на прикладі проведення виборів президента, що надало можливість дослідити розроблену модель та проаналізувати її достовірність. Досліджено, що є множиною взаємних впливів на особистість, у якій вирішується проблема вибору, розглянуто суспільний осередок, який впливає на прийняття основних рішень, визначено оцінку ролі телебачення у виборчій кампанії. Досліджено забезпечення інформаційної безпеки особистості під впливом соціологічної інформації, а також показник залежності членів сім’ї від думок інших членів та телевізора, визначено за яких умов можна говорити про забезпечення інформаційної безпеки особистості.

Ключові слова: інформаційна безпека особистості, засоби масової інформації, математична модель, соціологічна інформація, поведінка індивіда.

Список використаних джерел
1. Жарков Я. М. Інформаційна безпека особистості, суспільства, держави: підручник для студентів військових спеціальностей вищих навчальних закладів. Київ: ВПЦ “Київський університет”, 2008. 254 с.
2. Разуваєва О. О. Моделі впливу засобів масової інформації на масову політичну свідомість. Наукові записки Інституту журналістики 18, 2005.
3. Брайант Дженнингз, Томпсон Сузан. Основи впливу ЗМІ: перекл. з англ. М.: Видавничий дім "Вільямі", 2004. 432 с.
4. Евристичні математичні моделі поведінки людини як економічного агента. М.: Наука, 2004. 45 с.
5. Скотт Пейдж. Модельне мислення. Як аналізувати складні явища за допомогою математичних моделей: перекл. з англ. Н. Яцюк; [наук. ред. І. Красіков, О. Мінько]. М.: Манн, Іванов і Фербер, 2020. 528 с.
6. Бреєр В.В. Моделі конформної поведінки. Ч. 1. Від філософії до математичних моделей. Проблеми управління, 2014, № 1.
7. Краснощоков П. С. Найпростіша математична модель поведінки. Психологія конформізму. Матем. моделювання, 1998, том 10, номер 7, с. 76–92.
8. Об'єкти захисту в інформаційних системах. URL: https://pidruchniki.com/13670622/informatika/zahist_informatsiyi_informatsiynih_sistemah.

Номер
Розділ
Статті