РОЗВИТОК МОБІЛЬНИХ ТА WEB-ДОДАТКІВ В КОНТЕКСТІ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ НА ПРИКЛАДІ МОБІЛЬНОГО ДОДАТКУ ДІЯ

DOI: 10.31673/2412-4338.2022.046373

  • Аронов А. О. (Aronov A. O.) Державний університет телекомунікацій, Київ
  • Миронюк М. Ю. (Myronyuk M. Yu.) Національна академія оборони України імені Івана Черняховського, Київ
  • Бажан Т. О. (Bazhan T. O.) Державний університет телекомунікацій, Київ

Анотація

Стаття розглядає роль та вплив мобільних додатків на цифрову трансформацію України. Стаття зосереджується на додатку "Дія", який є однією з ключових ініціатив цифрової трансформації України. Автор аналізує функціонал додатку, а також переваги та недоліки його використання. Також розглядається статистика використання додатку по роках та його вплив на рівень цифрової трансформації України.
Стаття висвітлює роль мобільних та web-додатків у процесі цифрової трансформації та їхній внесок у підвищення рівня комфорту життя громадян. Автор зазначає, що наявність зручного та доступного додатку може сприяти покращенню якості та швидкості надання державних та комерційних послуг. Крім того, стаття надає рекомендації щодо подальшої цифровізації додатку "Дія" та необхідних заходів для його подальшого розвитку.
Узагальнюючи, стаття підкреслює важливість мобільних та web-додатків у процесі цифрової трансформації України та їхній внесок у покращення якості надання послуг та комфорту життя громадян. Додаток "Дія" є яскравим прикладом успішного впровадження мобільного додатку та показує, як важливо надавати зручний та доступний функціонал для користувачів. В статті надані рекомендації щодо подальшого вдосконалення функціоналу додатку "Дія" та розширення його можливостей у контексті цифрової трансформації України. Автором підкреслено необхідність залучення спеціалістів з різних сфер, включаючи розробників програмного забезпечення, аналітиків, дизайнерів та інженерів, для реалізації задумів щодо поліпшення та доповнення функцій додатку. Також в статті розглянуто питання щодо впливу додатку "Дія" на процеси цифрової трансформації України, аналізуються його переваги та недоліки. За допомогою додатку "Дія" вдається значно спростити та прискорити процедури взаємодії між громадянами та державними установами, що позитивно впливає на якість та ефективність надання державних послуг. З іншого боку, автором також відзначаються проблеми, пов'язані з захистом персональних даних та конфіденційності, що виникають у зв'язку з використанням таких додатків. В цілому стаття дає детальний огляд розвитку мобільних та web-додатків у контексті цифрової трансформації України та пропонує деякі рекомендації для подальшого розвитку цієї сфери.

Ключові слова: мобільні та web-додатки, цифрова трансформація, програмне забезпечення, державні та комерційні послугу.

Список літератури
1. Бутова І. Л. Особливості розробки мобільних додатків для підтримки цифрової трансформації // Матеріали ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і студентів «Інноваційні технології в сучасному світі». – 2021. – С. 66-68.
2. Гапоненко В. М., Зеленський О. М. Цифрова трансформація в Україні: основні тенденції та пріоритети // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. – 2020. – № 327 (2). – С. 76-85.
3. Гришко, А. Як додаток «Дія» став ключовим інструментом цифрової трансформації України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ain.ua/uk/2022/02/07/diia-cyfrova-transformatciya
4. Дія: додаток, який дозволяє отримати державні послуги відразу на телефоні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://dif.org.ua/article/diia-dodatok-iakiy-dozvolyaye-otrimati-derzhavni-poslugi-vidrazu-na-telefoni,
5. Кабмін відкриває доступ до електронних послуг через мобільний додаток «Дія» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/news/kabmin-vidkriva-dostup-do-elektronnikh-poslug-cherez-mobilnij-dodatok-diya
6. Коваленко Ю.О., Шатрова О.І. "Використання мобільних додатків в Україні: проблеми та перспективи". Збірник наукових праць "Сучасні проблеми економіки та підприємництво", 2018, вип. 20, с. 137-142.
7. Ковальчук О.О. "Мобільні додатки в контексті цифрової трансформації України". Науковий вісник Полісся, 2020, вип. 2(14), с. 62-70.
8. Компанієць Є.І. "Мобільні додатки в контексті цифрової трансформації України". Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського, 2021, вип. 2, с. 125-129.
9. Мирза А.О. Цифрова трансформація в Україні: проблеми та перспективи // Електронне наукове фахове видання «Інформаційні технології в освіті».- 2021. – №1 (32). – С. 52-60.
10. Нечипуренко О. В., Чернега Н. М. Аналіз особливостей та перспектив використання мобільних додатків в Україні // Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. – 2019. – Вип. 35. – С. 153-166.
11. Розширення функціоналу додатку «Дія»: як це вплине на життя українців? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.bbc.com/ukrainian/features-51046309
12. Селезньова О.В., Гуменюк І.Ю. "Цифрова трансформація в Україні: роль мобільних додатків". Міжнародний науковий журнал "Інтернаука", 2019, вип. 4, с. 73-76.
13. Соціальний захист громадян в Україні в цифрову епоху [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://dif.org.ua/article/sotsialniy-zahist-gromadyan-v-ukrayini-v-tsifrovu-epokhu
14. Три роки Дії: Михайло Федоров анонсував нові послуги та розповів про головні досягнення [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://diia.gov.ua/news/tri-roki-diyi-mihajlo-fedorov-anonsuvav-novi-poslugi-ta-rozpoviv-pro-golovni-dosyagnennya

Номер
Розділ
Статті