ПЕРСПЕКТИВНІ ДОСЛІДЖЕННЯ У СФЕРІ РОЗРОБКИ ЛОГІСТИЧНИХ АЛГОРИТМІВ ДЛЯ ГАЛУЗІ C2C ДОСТАВКИ МАЛОГАБАРИТНИХ ВАНТАЖІВ

DOI: 10.31673/2412-4338.2022.047483

  • Коваленко Д. С. (Kovalenko D. S.) Державний університет телекомунікацій, Київ
  • Негоденко О. В. (Nehodenko O. V.) Державний університет телекомунікацій, Київ

Анотація

Розглянуто актуальні дослідження у сфері розробки логістичних алгоритмів для галузі C2C доставки малогабаритних вантажів. Аналізуються актуальні та, зокрема, останні дослідження у цій сфері. Розглядаються як загалом не вирішені проблеми сфери C2C логістики, так і конкретні проблеми існуючих логістичних алгоритмів для реалізації C2C логістичних систем.
С2С логістика – є перспективним напрямком у галузі логістики малогабаритних вантажів, який, зокрема, на думку багатьох дослідників, посприяє вирішення, так званої, проблеми останнього кілометра – доставка від малого логістичного центру або поштового відділення до безпосередньо отримувача. Окрім очевидної зручності для середньостатистичного користувача поштових послуг, логістичні системи, що працюють за схемою C2C, допомагають вирішити ряд економічних проблем та, навіть, екологічних.
Незважаючи на активний розвиток логістичних алгоритмів, наразі існують кілька невирішених проблем у цій галузі, зокрема: розробка алгоритмів з урахуванням даних з реального світу: більшість алгоритмів базуються на заздалегідь розрахованих або відомих даних, що часто є середніми чи ідеальними, але у реальному світі часто виникають фактори, що суттєво можуть впливати на роботу алгоритмів, наприклад дорожній рух, погодні умови, обмеження у ресурсах тощо; підвищення точності передбачень: ця проблема походить від попередньої, оскільки окрім врахування даних з реального світу, необхідно розроблювати алгоритми з можливістю передбачення змін. Підвищення рівня точності передбачень може допомогти алгоритмам стати більш ефективними; врахування екологічних факторів: зростаюча свідомість щодо збереження навколишнього середовища вимагає розробки екологічно орієнтованих логістичних алгоритмів. Розробка алгоритмів, які дозволяють зменшити вплив на довкілля та використовувати більш екологічно чисті види транспорту та ресурсів, може допомогти забезпечити сталість розвитку логістики і зменшити її негативний вплив на довкілля.
У свою чергу розробки у галузі C2C логістика стикаються із власними проблемами окрім вищезазначених загальних проблем логістики. Зокрема це проблеми у розрахунках логістичних маршрутів у реальному часі.

Ключові слова: С2С логістика, проблема останнього кілометру, розрахунки у реальному часі, логістичні алгоритми, доставка малогабаритних вантажів.

Список використаних джерел
1. Ghiani G. Introduction to Logistics Systems Planning and Control / Ghiani G., Laporte G., Musmanno R. – John Wiley & Sons, 2004 – 5 c.
2. Kannan, V.R. Just-in-time, total quality management, and supply chain management: understanding their linkages and impact on business performance / Kannan V.R., Tan K.C. // Omega – 2002 р. – 30(2) – С. 97-103.
3. Васелевський М. Ефект «Бичачого батога» в ланцюзі поставок [Електронний ресурс] / Васелевський М. // – Режим доступу: https://ena.lpnu.ua:8443/server/api/core/bitstreams/6f43351e-6b01-4e9a-ae7d-0e46e7b42c51/content (2003 р.)
4. Kotzab, H. Improving supply chain performance by efficient consumer response? A critical comparison of existing ECR approaches / Kotzab H. // Journal of Business & Industrial Marketing – 1999 р. – Vol. 14 No. 5/6 – С. 364-377.
5. Efficient Consumer Response [Електронний ресурс] // – Режим доступу: https://en.wikipedia.org/wiki/Efficient_Consumer_Response
6. Mollenkopf D. The impact of supply chain structure on collaborative innovation / Mollenkopf D., Closs D.J., Stank T.P. // Journal of Business Logistics – 2010 р. – 31(2) – С. 369-383.
7. Carter C.R. Sustainable supply chain management: evolution and future directions / Carter C.R., Liane Easton P. // International Journal of Physical Distribution & Logistics Management – 2011 р. – Vol. 41 No. 1 – С. 46-62.
8. Tseng M.Sustainable supply chain management: A closed-loop network hierarchical approach / Tseng M., Lim, M., Wong W.P // Industrial Management & Data Systems – 2015 р. – Vol. 115 No. 3 – С. 436-461.
9. Wan Y. Environmental impact of C2C e-commerce logistics: a review / Wan Y., Lin Y. // International Journal of Environmental Research and Public Health – 2017 р. – 14(9) – С. 1035.
10. Zhang Y. Research on the supply chain collaboration degree of C2C e-commerce enterprises / Zhang Y., Yang R. // Future Internet – 2017 р. – 9(2) – С. 26.
11. Last mile (transportation) [Електронний ресурс] // – Режим доступу: https://en.wikipedia.org/wiki/Last_mile_(transportation)
12. Green logistics [Електронний ресурс] // – Режим доступу: https://en.wikipedia.org/wiki/Green_logistics
13. Wang Y. Collaborative Mechanism for Pickup and Delivery Problems with Heterogeneous Vehicles under Time Windows / Wang Y., Yuan Y., Guan X., Wang H., Young L., Xu M. // – Режим доступу: https://doi.org/10.3390/su11123492 (25.06.2019 р.)
14. Kervola H. Delivering Goods Using a Baby Pram: The Sustainability of Last-Mile Logistics Business Models / Kervola H., Kallionpää E., Liimatainen H. // – Режим доступу: https://doi.org/10.3390/su142114031 (22.10.2022 р.)
15. Ghiani G. Real-time vehicle routing: Solution concepts, algorithms and parallel computing strategies / Ghiani G., Guerriero F., Laporte G., Musmanno R. // European Journal of Operational Research – 2003 р. – 151(1) – С. 1-11.
16. Gmira M. Managing in real-time a vehicle routing plan with time-dependent travel times on a road network. / Gmira M., Genderau M., Lodi A., Potvin J. Y. // Transportation Research Part C: Emerging Technologies – 2021 р. – 132 – С. 103379.
17. Chang M. S. Real-time vehicle routing problem with time windows and simultaneous delivery/pickup demands / Chang M. S., Chen S. R., Hsueh C. F. // Journal of the Eastern Asia Society for Transportation Studies – 2003 р. – Vol. 5 – С. 2273-2286.
18. Angelelli E. A Real-time Vehicle Routing Model for a Courier Service Problem / Angelelli E., Mansisni R., Speranza M.G. // Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems – 2004 р. – Vol. 544 – С.807-103.
19. Wen L. Finding a minimum cost path between a pair of nodes in a time-varying road network with a congestion charge / Wen L., Catay B., Eglese R. // European Journal of Operational Research – 2014 р. – 236 – С. 915-923.

Номер
Розділ
Статті