ПОДІЙНО-ОРІЄНТОВАНА АРХІТЕКТУРА СИСТЕМИ ЗБОРУ ТА ОБРОБКИ БІБЛІОГРАФІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

DOI: 10.31673/2412-4338.2022.049098

  • Ружинський В. Г. (Ruzhinsky V. G.) Державний університет телекомунікацій, Київ
  • Бондарчук А. П. (Bondarchuk A. P.) Державний університет телекомунікацій, Київ
  • Кузьміних В. О. (Kuzminykh V. O.) Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сикорського», Київ
  • Отрох С. І. (Otrokh S. I.) Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сикорського», Київ
  • Тараненко Р. А. (Taranenko R. A.) Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сикорського», Київ

Анотація

Сьогодні одним із найважливіших показників рівня міжнародної діяльності наукової установи є кількість і якість наукових публікацій, розміщених у найпрестижніших міжнародних бібліографічних базах даних. Збір та обробка такої інформації потребує значного часу та ресурсів, враховуючи їх розмір та щоденне поповнення, різноманітність форматів зберігання та доступ до інформаційних сховищ. Тому таке завдання збору, обробки, консолідації та аналізу бібліографічної інформації та оцінки рівня міжнародної діяльності дослідників державних наукових організацій і викладачів вищих навчальних закладів є завданням обробки великих даних і потребує особливих підходів у побудові спеціалізованих програмні системи для її вирішення.
У статті розглянуто побудову структури програмної системи та основні елементи подійно-орієнтованої мікросервісної архітектури системи збору та аналізу інформації з бібліографічних джерел. Основою для реалізації стала мікросервісна архітектура з розподілом сервісів за функціональним призначенням. Запропонована структура системи дає можливість адаптивно змінювати відбір джерел інформації на основі оцінки ефективності отримання релевантної інформації з релевантних джерел, відповідно до подій, що відбуваються під час збору інформації. Вибір напрямів збору та обробки даних базується на використанні типових сценаріїв, що дозволяє значно підвищити ефективність роботи аналітика. Подійно-орієнтована мікросервісна архітектура системи дозволяє адаптувати роботу системи до навантажень на окремі мікросервіси шляхом аналізу створюваних відповідних подій.
Розроблена система дає можливість збирати інформацію про міжнародну діяльність окремих осіб чи інституцій із джерел, неоднорідних за формою та складом зберігання. Склад джерел інформації в цій системі можна розширювати, не втручаючись у роботу інших компонентів системи. Кожен окремий обробник інформації з джерел може надати лише часткові дані, які доповнюються за рахунок інших. Система адаптується до запиту користувача таким чином, що дані беруться тільки з тих джерел, які відповідають вимогам запиту і можуть їх задовольнити.
Розроблений підхід побудований на основах подійно-орієнтованої мікросервісної архітектури та може бути використаний при розробці різноманітних інформаційно-аналітичних систем.

Ключові слова: микросервіси, адаптація, подійно-орієнтована архітектура,інформація.

Номер
Розділ
Статті