МІНІМІЗАЦІЯ СЕРЕДНЬОКВАДРАТИЧНОЇ ПОМИЛКИ СИСТЕМИ СИНХРОНІЗАЦІЇ КОГЕРЕНТНОГО ДЕМОДУЛЯТОРА СУПУТНИКОВОЇ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ ПРИ УМОВІ ОБМЕЖЕННЯ ПЕРЕХІДНОЇ СКЛАДОВОЇ ФАЗОВОЇ ПОМИЛКИ

DOI: 10.31673/2412-4338.2023.032230

  • Невгод М. Ю. (Nevgod M. Yu.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ

Анотація

Успішне вирішення завдання подальшого підвищення ефективності систем супутникового зв'язку багато в чому залежить від якості функціонування систем і пристроїв, що входять до їх складу. Одним з напрямків підвищення ефективності роботи супутникової телекомунікації може бути розробка та удосконалення систем фазової синхронізації в напрямку мінімізації фазової помилки при дотриманні високої динаміки в сталих та перехідних режимах роботи. В роботі розроблені та подані математичні залежності, що дозволяють провести синтез розімкнутого зв’язку в комбінованій системі синхронізації супутникової телекомунікації, які забезпечують мінімізацію середньоквадратичної помилки системи синхронізації при умові обмеження перехідної складової фазової помилки.
Запропонована в роботі схема розімкнутого зв’язку включає ланку з передавальними функціоналом, параметри якого дозволяють мінімізувати середньоквадратичну фазову помилку при умові підвищення динаміки системи в перехідних режимах.
Результати оцінки ефективності запропонованого методу мінімізації середньоквадратичної помилки комбінованої системи синхронізації при умові обмеження перехідної складової фазової помилки показали що величина середньоквадратичної помилки для комбінованої системи синхронізації залежить від параметра посилення ланки розімкнутого зв’язку. Параметр посилення може бути ефективним по мінімізації фазової помилки в випадку його позитивних значень. Оптимальне значення параметра посилення в поданій моделі синтезу розімкнутого зв’язку має однозначний зв'язок з умовами обмеження перехідної складової фазової помилки а його відхилення від оптимальних значень зменшує ефект ланки розімкнутого зв’язку при роботі в перехідних режимах.

Ключові слова: середньоквадратична фазова помилка, замкнута система синхронізації, комбінована система синхронізації, синтез розімкнутого зв’язку, перехідна складова фазової помилки.

Список використаної літератури
1. Steklov, В.К., Kostik, B.Y., Berkman, L.N. (2005). Modern control systems in telecommunications. Kyiv: Technique, 400.
2. Boiko, Juliy., Pyatin Ivan, Eromenko Oleksander, Barabash Oleg (2020). Methodology for Assessing Synchronization Conditions in Telecommunication Devices. Advances in Science, Technology and Engineering Systems Journal, 5, 320-327. ttps://doi.org/10.25046/aj050242.
3. Boiko J. (2015). Increasing the noise immunity of signal processing units of telecommunications on the basis of the modified synchronization schemes. Visnyk NTUU KPI Seriia - Radiotekhnika Radioaparatobuduvannia, 61, 91-107. doi: 10.20535/RADAP.2015.61.91-107.
4. Turovsky O.L. (2020). Estimation of the possibilities of the combined synchronization system with open-link to minimize the dispersion of the phase error when tracking the carrier frequency under the conditions of the influence of additive noise. Technology audit and production reserves. 3(4), 16-22. doi: 10.15587/2706-5448.2020.210242.
5. Berkman, L., Tkachenko, O., Turovsky, O., Fokin, V., & Strelnikov, V. (2021). Designing a system to synchronize the input signal in a telecommunication network under the condition for reducing a transitional component of the phase error. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1(9 (109), 66–76. 2021. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2021.225514
6. Zhurakovskyi, B., Toliupa, S., Druzhynin, V., Bondarchuk, A., Stepanov, M. Calculation of Quality Indicators of the Future Multiservice Network / Lecture Notes in Electrical Engineeringthis link is disabled, 2022, 831, p. 197–209
7. Туровський, О. Л. Мінімізація дисперсії фазової помилки в системах фазової синхронізації замкнутого типу в режимі стеження за несучою частотою. Вісник інженерної академії. –2019. –№4. –С. 22-27.
8. Karpov, Y.O., Vedmitsky, Y.G., Kukharchuk, V.V., Kadiv, S.S. (2012). Theoretical foundations of electrical engineering. Transients in T33 linear circuits. Synthesis of linear circles. Electric and magnetic nonlinear circuits. Vinnytsia: VNTU, 530.
9. Oleksandr Turovsky, Valerii Kozlovskyi, Balanyuk Yuriy, Boiko Yuliia, Nataliia Lishchynovska (2020) Consideration of limitations, which are formed by the input signal, on the phase error minimization process during carrier frequency tracking system of synchronization of radio technical device of communication. International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering, 9(5), 8922 – 8928. https://doi.org/10.30534/ijatcse/2020/290952020
10. Boyko, Y.M. (2015). Evaluation of quality indicators of devices for synchronization of signals of telecommunications. Bulletin of Khmelnitsky National University, 1, 144–155.
11. Scheers, B. (2010). A Modified Direct-Sequence Spread Spectrum Modulation Scheme for Burst Transmissions. Military Communications and Information Systems Conference (MCC’2010), Wroclaw, Poland, September 27–28, 366–373.
12. Shakhtarin, B.I. (2016). Analysis of synchronization systems in the presence of interference. 2nd ed., Rev. and add. Moscow: Hot line - Telecom, 360.
13. Turovsky O.L. Estimation of the possibilities of the combined synchronization system with open-link to minimize the dispersion of the phase error when tracking the carrier frequency under the conditions of the influence of additive noise / O. L. Turovsky // Technology audit and production reserves. –2020. –Vol 3, No 4, pp. 16-22, DOI: 10.15587/2312-8372.2020.210242.

Номер
Розділ
Статті