ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ЧАСТКОВОГО ОНОВЛЕННЯ ВМІСТУ ВЕБ-СТОРІНКИ ШЛЯХОМ ОПТИМІЗАЦІЇ ПАРАМЕТРІВ SPA

DOI: 10.31673/2412-4338.2023.041320

  • Бондарчук А. П. (Bondarchuk A. P.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ
  • Хлиста І. А. (Khlysta I. A.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ

Анотація

Досвід останніх років показав, що кількість активних веб-застосунків, розроблених відповідно до основоположних принципів функціонування односторінкових додатків продовжує неухильно зростати попри падіння кількості новостворених. Це свідчить про зміщення фокусу з важливості розробки заново на необхідність підтримання, обслуговування та оптимізації уже наявного кінцевого продукту. Більше того, із розвитком та вдосконаленням технологій веб-розробки зростають потенційні очікування користувачів та виникає потреба забезпечення гідного користувацького досвіду та підвищення конкурентоспроможності додатків. Неабияку роль при цьому відіграє процес часткового оновлення вмісту веб-сторінки, що широко застосовується під час розробки односторінкових застосунків. Більшість сучасних JavaScript фреймворків, призначених для клієнтської веб-розробки послуговуються технікою за принципом “out-of-box”, надаючи таким чином розробнику цілковиту повноту прийняття рішень щодо підходів її застосування. Однак автоматичне використання механізму оновлення вмісту веб-сторінки не гарантує бажаних результатів, а призводить лише до середньостатистичних, а подекуди незадовільних значень, які можна було б уникнути. У статті подано аналіз особливостей впливу параметрів продуктивності односторінкового веб-додатку, розглянуто альтернативні методи вирішення поставленої задачі, досліджено потенційні “проблемні” місця клієнтської частини застосунків, проведено порівняння функціонування механізмів оновлення вмісту веб-сторінки найбільш популярних JavaScript фреймворків Angular та React.js та сформовано рекомендації для оптимізації роботи додатку в цілому. Наприкінці наводяться таблиці показників Core Web Vitals для оцінки ефективності проведеної оптимізації. Насамкінець запропоновані потенційні вектори подальших досліджень.

Ключові слова: часткове оновлення вмісту веб-сторінки, односторінковий веб-додаток, параметри оптимізації веб-додатку, клієнт веб-розробка, бібліотека React.js, фреймворк Angular, веб-сторінка, інформаційна технологія.

Список використаних джерел
1. Beglerović V., Pirija L., Prazina I. and Okanović V., "Detection and Logging Changes in Web Pages," 2022 21st International Symposium INFOTEH-JAHORINA (INFOTEH), East Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, 2022, pp. 1-5, doi: 10.1109/INFOTEH53737.2022.9751305.
2. Beyer T. Nachhaltige Websites. Praktischer Leitfaden zur Prüfung und Optimierung – mit zahlreichen Tool-Tipps und Programmcodes. Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2023
3. Kornienko D. V. “The Single Page Application architecture when developing secure Web services” et al 2021 J. Phys.: Conf. Ser. 2091 012065
4. Scott E. A. Jr. SPA Design and Architecture: Understanding single-page web applications. Manning Publications Co. NY, 2015. USA.
5. Selakovic M. and Prade M..Performance Issues and Optimizations in JavaScript: An Empirical Study. IEEE/ACM 38th International Conference on Software Engineering (ICSE), 2016, pp. 61-72, doi: 10.1145/2884781.2884829, 2016.
6. Van Riet J., Malavolta I. "Client-side Performance of Web-based Applications: the State of the Art." 2019. [Online; accessed 12. Oct. 2023]. Available at: https://jaspervanriet.nl/assets/literature_study.pdf.
7. Vesper. Measuring time-to-interactivity for modern web pages. In: Proceedings of the 15th USENIX Conference on Networked Systems Design and Implementation, NSDI. USENIX Association. [Online; accessed 14. Nov. 2023] 2018 Available at: https://www.cs.princeton.edu/~ravian/publications/vesper_nsdi18.pdf
8. Moshenchenko M., Zhurakovskyi B., Poltorak V., Bondarchuk A., Korshun N. Optimization Algorithms of Smart City Wireless Sensor Network Control / CEUR Workshop Proceedings, 2021, 3188, p. 32–42
9. Zhebka V., Gertsiuk M., Sokolov V., Malinov V., Sablina M. Optimization of Machine Learning Method to Improve the Management Efficiency of Heterogeneous Telecommunication Network CEUR Workshop Proceedings, 2022, 3288, p. 149–155

Номер
Розділ
Статті