ПРОБЛЕМИ СИНТЕЗУ МОДЕЛЕЙ МЕРЕЖНОГО ОБЛАДНАННЯ ТА МЕТОДИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

DOI: 10.31673/2412-4338.2023.049510

  • Дмитренко В. В. (Dmytrenko V. V.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ
  • Брезіцький С. М. (Brezitskyi S. M.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ

Анотація

У дослідженні розглянуті проблеми розвитку програмно-конфігурованих мереж (ПКС) та акцентовано на гібридному програмно-конфігурованому обладнанні (ПКО). Актуальність дослідження підкреслена в контексті сучасних вимог до мережевих технологій та визначених труднощів у моделюванні таких пристроїв. Проведено порівняльний аналіз інструментів імітаційного моделювання комп'ютерних мереж, визначено переваги та недоліки різних рішень. Обрано використання OMNeT++ для реалізації імітаційно-аналітичної моделі гібридного програмно-конфігурованого обладнання через його відкритий код, модульну архітектуру та доступну документацію. В роботі описані та визначені проблеми синтезу моделей мережевого обладнання, враховуючи відмінності в архітектурі та конфігурації гібридних програмно-конфігурованих пристроїв. Зазначено, що багато існуючих систем моделювання не мають готових моделей, що адекватно відображають імовірнісно-часові характеристики внутрішніх процесів цих пристроїв. Наведено мету дослідження, яка полягає в розробці методів та алгоритмів автоматизованого синтезу імітаційно-аналітичної моделі гібридного програмно-конфігурованого обладнання для дослідження затримки пакетів у телекомунікаційних мережах. Поставлено п'ять завдань, включаючи розробку моделі, методики та алгоритмів автоматизованого експериментального дослідження та синтезу моделі. Вибір OMNeT++ обумовлений його характеристиками, а сам процес синтезу моделі визначено як комплексне завдання, що враховує конфігураційні різноманітності обладнання. Проведено огляд основних публікацій, що висвітлюють проблеми розвитку програмно-конфігурованих пристроїв, та вказано про доцільність застосування імітаційного моделювання для вивчення гібридних програмно-конфігурованих пристроїв, а також викликами та перспективами подальших досліджень.

Ключові слова: гібридне програмно-конфігуроване обладнання, імітаційно-аналітична модель, імовірнісно-часові характеристики, програмно-апаратний комплекс.

Список літератури:
1. Ушакова, М.В. Дослідження продуктивності програмно-конфігурованої інфраструктури в мережах VANET на базі моделей гібридних пристроїв передачі / М.В. Ушакова, Ю.А. Ушаков, І.П. Болодуріна, О.Л. Коннов // Сучасні інформаційні технології та ІТ-освіта. -2020. - Т. 16, № 3. - С. 630-640.
2. Ушакова, М.В. Методи управління мережевими ресурсами на основі програмно-конфігурованих мереж/М.В. Ушакова, Ю.А. Ушаків, П.М. Полежаєв, Л.В. Легашев // Інтелект. Інновації. Інвестиції, 2013. - №4.
3. Ушакова М.В. Управління мережевою інфраструктурою на основі програмно-конфігурованих мереж // Інтелект. Інновації. Інвестиції, 2013.- № 2. - С. 76-81.
4. Кулямін В. В., Пєтухов А. А. Огляд методів побудови покриваючих наборів // Програмування. - 2011. - Т. 37. - №. 3. - С. 3-41.
5. Кутузов, О.І. До аналізу парадигм імітаційного моделювання /О.І. Кутузов, Т.М. Татарнікова // Науково-технічний вісник інформаційних технологій, механіки та оптики. – 2017. – Т. 17. – №. 3.
6. Моїсеєв, В.І. Детектування дисципліни обслуговування черг у Ehernet-комутатори / В.І. Моїсеєв // Математика та міждисциплінарні дослідження-2018. - 2018. - С. 189-192
7. Полежаєв П. Н. Високопродуктивні обчислення у хмарних системах з використанням OpenFlow/П.М. Полежаєв // Паралельні обчислювальні технології 2013 (ПаВТ'2013). – 2013. – С. 509-514.
8. Самуйлов До. Е. Модель функціонування телекомунікаційного обладнання програмно-конфігурованих мереж/К.Є. Самуйлов, І.А. Шалімов, І.Г. Бужин, Ю.Б. Миронов // Сучасні інформаційні технології та ІТ-освіта. – 2018. – Т. 14. – №. 1. - З. 146-150.

Номер
Розділ
Статті