РОЗРОБКА МОБІЛЬНИХ ТА ВЕБ-ДОДАТКІВ В КОНТЕКСТІ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ НА ПРИКЛАДІ «ДІЯ»

DOI: 10.31673/2412 4338.2023.041213

  • Аронов А. О. (Aronov A. O.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ
  • Гордійчук Н. В. (Hordiichuk N. V.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ
  • Довженко Т. П. (Dovzhenko T. P.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ
  • Фесенко М. А. (Fesenko М. A.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ

Анотація

У статті висвітлено роль мобільних та веб-додатків у процесі цифрової трансформації та їх внесок у підвищення комфорту життя громадян. Встановлено, що наявність зручного та доступного додатку може сприяти підвищенню якості та швидкості надання державних і комерційних послуг. Крім того, у статті наведено рекомендації щодо подальшої цифровізації додатку «Дія» та необхідні заходи для його подальшого розвитку.
Ринок мобільних і веб-додатків є висококонкурентним і швидко змінюється, що призводить до того, що деякі проекти не досягають успішного завершення через велику кількість конкурентів і швидкий розвиток технологій. Також існують проблеми зі стандартами безпеки даних в Україні та відсутністю національного законодавства, яке регулює галузь. Одним із найбільших викликів для цифрового розвитку країни є рівень цифрової грамотності населення, який обмежує доступ до цифрових технологій та послуг. Крім того, існують проблеми зі створенням інфраструктури, що підтримує розробку мобільних і веб-додатків. Також часто виникають проблеми зі створенням конкурентоспроможних цифрових продуктів, які відповідають міжнародним стандартам і вимогам користувачів.
У статті проаналізовано вплив мобільного додатку Дія на цифрову трансформацію України. Надано огляд функціональності додатку, його впливу на різні аспекти життя громадян, розглянуто перспективи його розвитку. Також є дані про розвиток мобільних і веб-додатків в Україні. Зазначається, що мобільний додаток Дія відіграє важливу роль у наданні громадянам доступу до різноманітних державних послуг в електронному вигляді, що сприяє підвищенню ефективності та зручності надання послуг, зменшенню корупції та вартості їх надання.
Визначено особливості ринку мобільних та веб-додатків. Розглянуто важливість забезпечення якості та безпеки мобільних додатків. Наводяться приклади недоліків і проблем, які можуть виникнути при використанні таких програм, і розглядаються можливі шляхи їх вирішення. Під час дослідження було визначено, які спеціалісти потрібні для подальшої цифровізації країни.
Розробка мобільних і веб-додатків є важливим фактором цифрової трансформації України. Зокрема, розробка нових додатків та вдосконалення існуючих може сприяти підвищенню ефективності надання державних послуг, наданню громадянам зручного та швидкого доступу до різноманітних послуг, зменшенню вартості їх надання та зменшенню корупції.

Ключові слова: мобільний додаток, веб-додаток, цифрові технології, інформаційні технології, інформаційна система, підтримка прийняття рішень, Дія, цифрова трансформація, безпека.

Список використаної літератури:
1. Diia: an application that allows you to receive public services directly on your phone [Electronic resource]: https://dif.org.ua/article/diia-dodatok-iakiy-dozvolyaye-otrimati-derzhavni-poslugi-vidrazu-na-telefoni, free (accessed 30.04.2023).
2. Diia: functionality and principle of operation [Electronic resource]: https://dif.org.ua/article/diia-funktsional-ta-princip-roboti, free (accessed 30.04.2023).
3. The Cabinet of Ministers opens access to electronic services through the mobile application «Diia» [Electronic resource]: https://www.kmu.gov.ua/news/kabmin-vidkriva-dostup-do-elektronnikh-poslug-cherez-mobilnij-dodatok-diya, free (accessed 30.04.2023).
4. Expanding the functionality of the Diia application: how will it affect the lives of Ukrainians? [Access mode: https://www.bbc.com/ukrainian/features-51046309, free (accessed 30.04.2023).
5. Hryshko, A. How the Diia app became a key tool for the digital transformation of Ukraine [Electronic resource]: https://ain.ua/uk/2022/02/07/diia-cyfrova-transformatciya/, free (accessed 30.04.2023).
6. Social Protection of Citizens in Ukraine in the Digital Age [Electronic resource]: https://dif.org.ua/article/sotsialniy-zahist-gromadyan-v-ukrayini-v-tsifrovu-epokhu, free (accessed 30.04.2023).
7. Haponenko V. M., Zelenskyi O. M. Digital transformation in Ukraine: main trends and priorities // Scientific Bulletin of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. Series: Economics, Agrarian Management, Business. - 2020. - No. 327 (2). - P. 76-85.
8. Mirza A.O. Digital transformation in Ukraine: problems and prospects // Electronic scientific professional edition «Information technologies in education» - 2021. - №1 (32). - P. 52-60.
9. Nechypurenko O. V., Cherneha N. M. Analysis of the features and prospects of using mobile applications in Ukraine // Collection of scientific papers of Kirovohrad National Technical University. Economic Sciences. - 2019. - Issue 35. - P. 153-166.
10. Butova I. L. Features of the development of mobile applications to support digital transformation // Proceedings of the XII All-Ukrainian Scientific and Practical Conference of Young Scientists and Students «Innovative Technologies in the Modern World» - 2021. - P. 66-68.
11. Kompaniets Ye.I. «Mobile applications in the context of digital transformation of Ukraine». Scientific Bulletin of Mykolaiv State University named after V.O. Sukhomlynskyi, 2021, issue 2, pp. 125-129.
12. Selezniova O.V., Humeniuk I.Y. «Digital transformation in Ukraine: the role of mobile applications». International scientific journal «Internauka», 2019, issue 4, pp. 73-76.
13. Kovalenko Yu.O., Shatrova O.I. «The use of mobile applications in Ukraine: problems and prospects». Collection of scientific papers «Modern Problems of Economics and Entrepreneurship», 2018, issue 20, pp. 137-142.
14. Mobile applications in the context of digital transformation of Ukraine. Scientific Bulletin of Polissya, 2020, vol. 2(14), pp. 62-70.

Номер
Розділ
Статті