МОДУЛЬНА АРХІТЕКТУРА ТРАНСДИСЦИПЛІНАРНОГО ВІРТУАЛЬНОГО STEM-ЦЕНТРУ

DOI: 10.31673/2412-4338.2024.010101

Анотація

У даній статті представлено детальний аналіз складної програмної системи для трансдисциплінарного центру STEM (природничих наук, технології, інженерії та математики). Система об'єднує серію модулів, спрямованих на консолідацію онтологічних та мережевих баз знань, створення методологічних розробок та генерацію рекомендацій, заснованих на уподобаннях користувачів. Особливістю системи є здатність ранжувати та фільтрувати інформацію на основі правил, встановлених користувачем, і представляти її у форматі онтології.
Архітектура системи характеризується двома основними моделями: Інформаційною Моделлю та Функціонально-Компонентною Моделлю. Інформаційна Модель забезпечує взаємодію з популярними системами управління контентом, такими як WordPress, та просунутою системою KIT "Поліедр", підкреслюючи застосовність та універсальність системи. Функціонально-Компонентна Модель, у свою чергу, надає уявлення про взаємодії та залежності різних програмних модулів, окреслюючи комплексну структуру та оперативну динаміку системи.
Ключовим аспектом архітектури центру T-STEM є його здатність обробляти як структуровані, так і неструктуровані дані, охоплюючи широкий спектр форматів від JSON, XML, OWL, CSV до PDF, TXT, DOC та HTML. Ця гнучкість робить систему адаптивною до різних типів даних та потреб користувачів. Структурування неструктурованих даних досягається за допомогою модулів, таких як "Середовище stemua.science", "Модуль Рекурсивного Редуктора" та "Індексатор", а також за допомогою користувацького інтерфейсу для структурування навчальних матеріалів, підвищуючи його освітню функціональність.
Система також включає спеціалізовані підсистеми для обробки онтологій, такі як "Підсистема Аудиту", "Підсистема Альтернатив" та "Аналітична Система", полегшуючи взаємодію користувачів зі структурованими матеріалами через компоненти, такі як "Таксономічне Представлення", "Об'єктне Представлення" та "Трансдисциплінарний Куб". Ця інноваційна архітектура виносить центр T-STEM на передову освітньої технології, пропонуючи надійну та зручну платформу для трансдисциплінарних досліджень.

Ключові слова: трансдисциплінарний віртуальний STEM-центр, онтологія, модульна архітектура, онтологічні структури, представлення інформації, освітні технології, структурування даних, діаграми UML, автоматизована обробка даних.

Номер
Розділ
Статті