ПРОБЛЕМИ КІБЕРСТІЙКОСТІ ІКТ-СИСТЕМ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ

DOI: 10.31673/2412-4338.2024.016472

  • Ветлицька О. С. (Vetlytska O. S.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ
  • Треньов М. Г. (Trenov M. H.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ

Анотація

Сучасний світ характеризується стрімким розвитком інформаційних технологій та зростанням значення кібербезпеки в бізнес-процесах компаній. У цьому контексті особливо актуальним стає забезпечення цілісної безпеки ІКТ-систем, які піддаються постійним зовнішнім та внутрішнім загрозам в умовах цифрової трансформації. Стратегічний підхід означає усунення розрізненості, розгортання узгоджених технологій і процесів та розробка єдиної інтегрованої архітектури безпеки, яка дозволяє забезпечувати захист на всіх рівнях організації систем ІКТ - від кінцевих точок IoT до мультихмарних інфраструктур. Такі організації дотримуються цієї стратегії набагато частіше, ніж їхні колеги на нижньому рівні, що може призвести до збільшення вразливостей і погіршення реакції на кібератаки. Високорівневі організації також частіше діляться інформацією про загрози у своїй компанії, адже це підвищує загальну обізнаність та готовність до протидії потенційним атакам.
У організацій вищого рівня більше шансів переконатися, що їхні заходи безпеки працюють скрізь (локально, у хмарі, в IoT, на мобільних пристроях тощо). Оскільки поверхня атаки в організації збільшується разом із поширенням різних типів кінцевих точок і хмарних систем, застарілі інструменти безпеки іноді не встигають реалізувати свої функції. Вирішення цієї проблеми та забезпечення інтеграції інструментів в інфраструктуру значно покращує стан безпеки організації.
У статті розглянуто питання кіберстійкості систем ІКТ щодо загроз, які виникають у процесі цифрової трансформації. На основі глобальних статистичних досліджень компанії Fortinet виявлено базові тренди, що впливають на основні бізнес-процеси організацій, у яких відбувається цифрова трансформація. Визначено загрози кібербезпеки та показано їхню значущість для процесів цифрової трансформації. Надано практичні рекомендації щодо інтеграції систем кібербезпеки для формування єдиної архітектури безпеки організації.

Ключові слова: цифрова трансформація, стійкість технічних систем, кіберстійкість, загрози цифрової трансформації, управління інформаційною безпекою, єдина архітектура безпеки.

Список використаних джерел
1. Гриценко В.І., Бажан Л.І. Цифрова трансформація економіки // Керуючі системи та машини. — 2017. — № 6. — С. 3-16.
2. Fortinet 2018 Security Implications of Digital Transformation Report [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://www.fortinet.com/content/dam/fortinet/assets/analyst-reports/Fortinet-2018-Security-Implications-of-Digital-Transformation-Report.pdf (дата звернення: 14.04.2021).
3. Спінелліс, Діомідіс (січень 2003). «Надійна ідентифікація вірусів обмеженої довжини є NP-повною». Транзакції IEEE з теорії інформації. 49 (1): 280–4.
4. Що таке DevOps? Опис DevOps [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://www.guru99.com/what-is-devops.html
5. Когут Ю. І. Кібербезпека та ризики цифрової трансформації компаній: практичний посібник / Ю. І. Когут. – Київ: Консалтингова компанія «СІДКОН», 2021. 372 с.
6. Moshenchenko M., Zhurakovskyi B., Poltorak V., Bondarchuk A., Korshun N. Optimization Algorithms of Smart City Wireless Sensor Network Control // CEUR Workshop Proceedings, 2021, 3188, p. 32–42/
7. Shevchenko O., Bondarchuk A., Polonevych O., Zhurakovskyi B.,Korshun N. Methods of the objects identification and recognition research in the networks with the IoT concept support // CEUR Workshop Proceedings, 2021, 2923, p. 277–282
8. Malinov V., Zhebka V., Zolotukhina O., Franchuk T., Chubaievskyi V. Biomining as an Effective Mechanism for Utilizing the Bioenergy Potential of Processing Enterprises in the Agricultural Sector / CEUR Workshop Proceedings., 2023, 3421, p. 223–230

Номер
Розділ
Статті