ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ ІНТЕРПОЛЯЦІЇ ДЛЯ ОБРОБКИ ДАНИХ РАДІАЦІЙНОЇ РОЗВІДКИ

DOI: 10.31673/2412-4338.2024.017378

  • Триснюк В. М. (Trysnyuk V. M.) Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України, Київ
  • Нагорний Є. І. (Nahornyy Ye. I.) Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України, Київ

Анотація

В статті розглянуто інформаційні технології використання методів інтерполяції для обробки даних радіоактивного забруднення. Вимірюванні значення уражаючих факторів після ядерного вибуху включають надмірний тиск ударної хвилі, світловий імпульс, проникаюча радіація і потужність дози випромінювання. При обробці даних вирішується завдання обліку похибок, як при вимірі різних факторів, так і при вимірі одного і того ж фактора, але різними технічними засобами, що призводить до необхідності розв’язку системи нелінійних трансцендентних рівнянь. Інтерполяційні методи використані для опису поля радіаційного забруднення місцевості і найкращі результати досягаються при достатній щільності вимірювань потужності дози випромінювання, які проведені з високою точністю і рівномірно в районі ведення розвідки. Виконання таких умов, при недоліку часу на прийняття рішення і існуючих технічних засобах дозиметрії є актуальними. У наших наукових дослідженнях в системах контролю радіаційної обстановки інтерполяційні методи використовуються за наявності широко розгалуженої мережі стаціонарних датчиків, зв'язаних з каналами зв'язку.
Інтерпретація даних радіаційної розвідки за допомогою інтерполяційних методів не дозволяє використати апріорну інформацію про параметри осередка і умови формування радіаційного забруднення місцевості . Спільний облік в обробці цих даних дозволяє поєднати етапи прогнозування і виявлення фактичної обстановки в єдиний процес.

Ключові слова: радіаційна обстановка, системи моніторингу радіаційної обстановки, алгоритм обробки інформації, картографування радіаційної ситуації, екосистеми, радіоактивне забруднення, прогноз радіаційної обстановки ,забруднення місцевості.

Список використаної літератури
1. Гродзинський Д. М. Радіобіологія : – Київ: Либідь, 2000. – 448 с.
2. Бар’яхтар В.Г. Чорнобильська катастрофа .– Київ: Наукова думка, 1996. – 576 с.
3. Trofymchuk O. Geo-information Technologies for Decision Issues of Municipal Solid Waste / O. Trofymchuk, V. Trysnyuk, N. Novokhatska, I. Radchuk // Journal of Environmental Science and Engineering A 3 (2014) s. 183-187.
4. Коваленко Г. Д. Радіоекологія Украини : Монографія. – Харків: І.Д “Інжек”, 2008. – 264 с.
5. Іванов Є. Радіоекологічні дослідження : Навч. посібник – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – 149 с .
6. В.М. Триснюк, А.А. Нікітін В.О. Шумейко Алгоритм оброблення інформації про радіоактивне забруднення місцевості з використанням даних ДЗЗ та ГІС. // Системи управління, навігації та зв’язку. Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка. Полтава. Випуск 6 (46) 2017р. – С. 102-110.
7. O. Trofymchuk, Y. Yakovliev, V. Klymenko, Y. Anpilova, Geomodeling and monitoring of pollution of waters and soils by the earth remote sensing. International Multidisciplinary Scientific GeoConference - SGEM, 19, 1.4 (2019).
8. Триснюк В. М., Нагорний Є. І., Триснюк Т. В., Конецька О. О., Курило А. В.. Методика виявлення радіаційного забруднення місцевості та його ризиків. Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка. Випуск 3(69) 2022 С. 112-115. ISSN 2073-7394. http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/2618
9. Krasovska I. Complex space monitoring data analysis to determine environmental trends of poland-ukraine border areas / I. Krasovska, O. Butenko, S. Horelik, Y. Zakharchuk // Architecture civil engineering environment. – Vol. 13. 2020. – № 2. – p. 39-56.

Номер
Розділ
Статті