ОПТИМІЗАЦІЯ МЕТОДІВ ПРИЙОМУ СИГНАЛІВ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЗАВАДОСТІЙКОСТІ ШИРОКОСМУГОВИХ СИСТЕМ ЗВ'ЯЗКУ

DOI: 10.31673/2412-4338.2024.017987

  • Треньова К. О. (Trenyova K. O.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ

Анотація

У сучасних умовах широкосмугові системи зв'язку набувають особливої актуальності. Завдяки своїй здатності забезпечувати високу пропускну спроможність та надійність, широкосмугові системи активно застосовуються у різноманітних областях, включно з мобільним зв'язком, супутниковою комунікацією та бездротовими мережами. Широкосмугові сигнали піддаються впливу завад, які можуть суттєво погіршувати якість передачі даних. Завадостійкість системи, яка характеризує її здатність зберігати ефективність передачі сигналів попри наявність завад, стає ключовим показником її надійності.
У статті здійснено дослідження впливу адитивних завад, до яких відносяться флуктиативні, зосереджені за спектром, а також зосереджені в часі завади, і які є реалістичним вираженням ефектів зовнішнього середовища. Основна мета статті полягає у порівнянні ефективності різних методів прийому сигналів за умов впливу зазначених завад, щоб визначити оптимальні стратегії для підвищення завадостійкості широкосмугових систем зв'язку.
В статті проаналізовано зіставлення некогерентного прийому з некогерентним накопиченням (для двійкових систем) і методи прийому сигналів з фазорізницевою модуляцією. Описані математичні моделі використовують ймовірністний підхід для виведення функцій, що дозволяють одержати вирази для оцінки ймовірності помилки у передачі сигналів.
Значну увагу приділено впроваджено математичним алгоритмам для обчислення показників завадостійкості. Представлено розрахунки імовірностей помилок в умовах реалізації різних видів завад, а також оцінено швидкість збіжності обраних характеристик до нормального закону розподілу.

Ключові слова: широкосмугові системи зв’язку, завадостійкість, адитивна завада, ймовірность помилки, відношення сигнал-шум, надійність, фазоварізницева модуляція, некогерентний прийом.

Список використаної літератури
1. Беркман Л. Інтелектуальна система управління інфокомунікаційними мережами / Беркман Л., Барабаш О., Ткаченко О., Лаптієв О., Саланда І. // Міжнародний журнал нових тенденцій в інженерних дослідженнях, 2020. - № 8 (5). - П. 1920-1925.
2. Goldsmith, "Wireless Communications", Cambridge University Press, 2017.
3. T. S. Rappaport et al., “Millimeter Wave Wireless Communications”, Pearson Education, 2017.
4. M. K. Simon, "Probability Distributions Involving Gaussian Random Variables: A Handbook for Engineers, Scientists, and Mathematicians", Springer, 2018.
5. Q. Zhu, G. Li, "Statistical Signal Processing for Wireless Communication and Positioning", CRC Press, 2019.
6. B. Sklar, "Digital Communications: Fundamentals and Applications", Prentice Hall, 2020.
7. Zhurakovskyi B., Toliupa S., Druzhynin V., Bondarchuk A., Stepanov M. Calculation of Quality Indicators of the Future Multiservice Network/ Lecture Notes in Electrical EngineeringЭта ссылка отключена., 2022, 831, p. 197–209
8. Anakhov P., Zhebka V., Bondarchuk A., Storchak K., Sablina M. Increasing the Reliability of a Heterogeneous Network using Redundant Means and Determining the Statistical Channel Availability Factor / CEUR Workshop ProceedingsЭта ссылка отключена., 2023, 3421, p. 231–236
9. Anakhov P., Zhebka V., Popereshnyak S., Skladannyi P., Sokolov V. Protecting Objects of Critical Information Infrastructure from Wartime Cyber Attacks by Decentralizing the Telecommunications Network / CEUR Workshop ProceedingsЭта ссылка отключена., 2023, 3550, p. 240–245

Номер
Розділ
Статті