ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ГЕТЕРОГЕННИХ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ ЗА ДОПОМОГОЮ РОЗПОДІЛУ РЕСУРСІВ НА ОСНОВІ ПРОГНОЗІВ

DOI: 10.31673/2412-4338.2024.018894

  • Кравченко В. І. (Kravchenko V. I.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ

Анотація

В статті досліджена гетерогенна телекомунікаційна мережа та її структура. Проаналізовано вплив прогнозів навантаження на оптимізацію розподілу ресурсів у мережі та встановлюють зв'язок між точністю прогнозування та ефективністю використання мережевих ресурсів. Прогнозування навантаження відкриває можливість операторам та адміністраторам мережі пристосовувати розподіл ресурсів відповідно до змін у навантаженні та трафіку. Цей підхід дозволяє уникнути перевантажень, забезпечити високу якість обслуговування і знизити витрати на енергію. Крім того, він допомагає уникнути надмірного виділення ресурсів, що може призвести до марної витрати ресурсів та зниження ефективності мережі.
Представлені концепції прогнозування навантаження трафіку з’єднання та мережевої взаємодії для вирішення проблем, з якими стикається децентралізований розподіл пропускної здатності в динамічному середовищі. В статті представлені результати експериментальних досліджень, що підтверджують переваги використання системи розподілу ресурсів на основі прогнозів навантаження, такі як покращення якості обслуговування та ефективне використання мережевих ресурсів.
Переваги застосування прогнозування навантаження трафіку включають покращення розподілу смуги пропускання на дзвінок та ефективне управління ресурсами мережі з урахуванням передбачуваного навантаження. Прогнозування дозволяє оптимізувати розподіл ресурсів, зменшуючи витрати на доступ до каналу та підвищуючи ефективність використання мережевих ресурсів.
В статті надані рекомендації по застосуванню запропонованої методики прогнозування навантаження.

Ключові слова: телекомунікаційна мережа, гетерогенна мережа, прогнозування трафіку, управління, навантаження, смуга пропускання.

Список використаної літератури
1. Recommendation ITU-R P.1817-1 (02/2012). Propagation data required for the design of terrestrial free-space optical links.
2. P. Anakhov, V. Zhebka, G. Grynkevych and A. Makarenko. Protection of telecommunication network from natural hazards of global warming. Eastern-Europian Journal of Enterprise Technologies. 2020. No. 3/10, pp. 26–37.
3. George Halkos, Shunsuke Managi and Nickolaos G. Tzeremes. The effect of natural and man-made disasters on countries’ production efficiency. Journal of Economic Structures. 2015. Vol. 4:10.
4. ITU-D Study Group 2. Question 6/2: ICT and climate change. Final Report. Geneva: ITU, 2017. 64 p.
5. P. Babarczi, M. Klügel, A. M. Alba, A. He, J. Zerwas, P. Kalmbach, A. Blenk and W. Kellerer. A mathematical framework for measuring network flexibility. Computer Communications. 2020. Vol. 164, pp. 13–24.
6. F. Rahman. Save the world versus man-made disaster: A cultural perspective. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2019. Vol. 235, 012071.
7. Mohamed H. A. R. A Proposed Model for IT Disaster Recovery Plan. Ijmecs. 2014. Vol. 6, No. 4, pp. 57–67. DOI: 10.5815/ijmecs.2014.04.08
8. Weather and Climate Services in Europe and Central Asia. A Regional Review / World Bank Working Paper No. 151. Washington, D.C., 2008. 79 p.
9. Журавель А.С., Кравчук С.О. Безпроводові мережі доступу з динамічним вибором спектру // Матер. 11-ї міжнар. наук.-техн. конф. “Проблеми телекомунікацій”, 18–21 квітня, 2017 р. – К.: Хімджест, 2017. – С. 172–174.
10. Anakhov P., Zhebka V., Bondarchuk A., Storchak K., Sablina M. Increasing the Reliability of a Heterogeneous Network using Redundant Means and Determining the Statistical Channel Availability Factor / CEUR Workshop ProceedingsЭта ссылка отключена., 2023, 3421, p. 231–236
11. Anakhov P., Zhebka V., Popereshnyak S., Skladannyi P., Sokolov V. Protecting Objects of Critical Information Infrastructure from Wartime Cyber Attacks by Decentralizing the Telecommunications Network / CEUR Workshop Proceedings, 2023, 3550, p. 240–245

Номер
Розділ
Статті