РОЗПОДІЛ РОЛЕЙ КОРИСТУВАЧІВ СИСТЕМИ РЕЙТИНГУВАННЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

DOI: 10.31673/2412-4338.2024.019901

  • Солдатова М. О. (Soldatova M. O.) Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Київ
  • Губський А. М. (Hubskyi A. M.) Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Київ
  • Максимюк А. В. (Maksymyuk A. V.) Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Київ
  • М’яч Д. О. (Myach D. O.) Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Київ

Анотація

У статті детально розглядається модель ранжування ролей в системі рейтингування науково-педагогічних працівників, що є важливою проблемою у сучасній вищій освіті та наукових установах. Виокремлюються ключові аспекти цієї моделі, зокрема, механізми збору та аналізу даних, варіанти використання результатів оцінки, а також методи формування репутаційної складової науково-педагогічних працівників.
Особлива увага приділяється потенційним перевагам застосування даної моделі у практиці адміністративного управління та у формуванні репутацій. Досліджується можливість використання отриманих результатів для прийняття стратегічних рішень, а також для стимулювання саморозвитку та вдосконалення професійних навичок науково-педагогічних працівників.
Важливим фактором при використанні даних рейтингу у звітах або при прийнятті рішень є достовірність інформації, що вимагає наявності механізмів верифікації даних або найважливішої їх частини (у разі великих обсягів чи складності/тривалості процедури перевірки), а також можливості прийняття чи відхилення із зауваженнями окремих показників уповноваженими особами (наприклад, керівниками підрозділів).
Зазначається, що впровадження моделі ранжування ролей може стати важливим кроком у напрямку підвищення об'єктивності та прозорості в оцінці працівників, що, в свою чергу, сприятиме покращенню якості освіти та дослідницької діяльності. При цьому важливо врахувати потенційні обмеження та виклики, які можуть виникнути у процесі впровадження даної моделі, такі як неоднозначність критеріїв оцінки, складність збору та аналізу великої кількості даних, а також можливість виникнення конфліктів інтересів серед учасників процесу.
Ураховуючи всі ці аспекти, модель ранжування ролей може стати ефективним інструментом для підвищення ефективності управління та стимулювання професійного зростання науково-педагогічних працівників, що сприятиме подальшому розвитку освіти та науки в цілому.

Ключові слова: рейтинг, науково-педагогічні працівники, ранжування ролей, діаграма розподілу ролей, діаграма прецендентів.

Список використаної літератури
1. Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності: Постанова Каб. Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187: станом на 20 черв. 2021 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1187–2015-п#Text.
2. Про затвердження Порядку проведення конкурсного відбору або обрання за конкурсом при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів): Наказ КПІ ім. Ігоря Сікорського від 24.09.2021 р. № НУ/201/2021. URL: https://osvita.kpi.ua/sites/default/files/downloads/Наказ_№НУ_201_2021_від_24_09_2021.pdf .
3. Про затвердження положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»: Наказ КПІ ім. Ігоря Сікорського від 10.09.2020 р. № 7/165. URL: https://document.kpi.ua/files/2020_7–165.pdf.
4. М’яч Д. О. Підсистема «Рейтинг НПП» АІС «Електронний кампус»: індивідуальний дослідницький проєкт… бакалавра: 126 Інформаційні системи та технології / М’яч Дмитро Олександрович. — Київ, 2022. — 64 с. URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/57792.
5. Про затвердження Положення про рейтингування науково-педагогічних працівників КПІ ім. Ігоря Сікорського: Наказ від 15.07.2021 р. № НОН/196/2021
6. Норми бального оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників: Норми від 27.02.2020 р. URL: https://osvita.kpi.ua/sites/default/files/downloads/Норми%20бального%20оцінюв ання%20Рейтинг%20НПП%202020–1.pdf.

Номер
Розділ
Статті