ВИРІШЕННЯ ДИЛЕМИ ВИБОРУ АЛГОРИТМУ КОНСЕНСУСУ У РОЗПОДІЛЕНИХ СИСТЕМАХ

DOI: 10.31673/2412-4338.2024.019904

  • Жебка С. В. (Zhebka S. V.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ
  • Власенко В. О. (Vlasenko V. O.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ
  • Аронов А. О. (Aronov A. O.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ
  • Колодюк А. В. (Kolodyuk A. V.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ

Анотація

Алгоритми консенсусу слугують основою розподілених систем, уможливлюючи досягнення згоди між учасниками в децентралізованих середовищах. Відмовостійкість, що забезпечує стійкість системи до збоїв або зловмисних дій учасників, є наріжним каменем цих алгоритмів. На відміну від централізованих систем, де повноваження щодо прийняття рішень належать одній особі, децентралізовані системи, такі як блокчейн, створюють унікальні проблеми в досягненні консенсусу між розрізненими і потенційно ненадійними учасниками. У цій статті проводиться вичерпне дослідження алгоритмів консенсусу, зосереджуючись насамперед на доказах роботи (PoW), доказах частки (PoS) та делегованих доказах частки (DPoS). Надається ретельний аналіз переваг, недоліків і операційних тонкощів кожного алгоритму, що проливає світло на їх застосовність у різних випадках використання. Наведено практичні приклади та стратегії оптимізації, щоб прояснити операційні нюанси та допомогти зацікавленим сторонам у виборі алгоритму. Крім того, описано комплексну методологію консенсусного вибору алгоритму, що підкреслює першорядну важливість врахування конкретних критеріїв для забезпечення оптимальної продуктивності в децентралізованих екосистемах. Аналіз супроводжується додатковими рисунками, що відображають процес вибору та дерево рішень для визначення алгоритму консенсусу, які слугують цінним ресурсом для дослідників, розробників та зацікавлених сторін, які орієнтуються в складнощах децентралізованих механізмів консенсусу. Ця стаття має на меті надати цілісне розуміння алгоритмів консенсусу, що дозволить зацікавленим сторонам приймати обґрунтовані рішення та сприятиме інноваціям у децентралізованих системах.

Ключові слова: децентралізовані системи, алгоритми консенсусу, блокчейн, відмовостійкість, енергоефективність, розподілена мережа, інформаційні технології.

Номер
Розділ
Статті