Оцінка ефективності інформаційного пошуку

DOI: 10.31673/2412-4338.2020.014552

  • Мілованова М. В. (Milovanova M. V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Бондарчук А. П. (Bondarchuk A. P.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

В умовах науково-технічного прогресу стоїть завдання розробки принципово нових методів обробки, зберігання та контролю інформації. Сукупність інформаційних потоків, засобів збору, обробки та управління даними становить інформаційну систему. Спонукальною причиною здійснення інформаційного пошуку є інформаційна потреба, виражена у формі інформаційного запиту. Так як вимоги до швидкості пошуку, актуальності інформації з кожним днем стають все вище, то збільшуються і вимоги до методів і алгоритмів пошуку інформації. Основна мета інформаційного пошуку - допомогти користувачеві знайти інформацію, в якій він зацікавлений. Система відбирає з усього наявного безлічі інформації підмножина, яке задовольняє користувача. Існує значна кількість методів і алгоритмів інформаційного пошуку, проте зростання обсягів даних вимагає постійного поліпшення існуючих методів і розробку якісно нових підходів.
Необхідність оцінки ефективності якості пошуку можна назвати одним з основних завдань, вирішення якого повинно здійснюватися на стадії розробки інформаційно-пошукової системи. Якість пошуку може бути гарантовано за допомогою введення оцінок ефективності використовуваних методів пошуку, визначення типів джерел інформації, розробці алгоритмів та методів пошуку які найбільш ефективні в інформаційно-пошуковій системі яка розробляється.
У роботі розкрито основні аспекти інформаційного пошуку. Розглянуто методи пошуку інформації. Також проведена класифікація методів вибору джерел інформації та основні припущення при розробці інформаційно-пошукової системи, перераховані сучасні алгоритми пошуку. Розглянуто поняття релевантності, типи релевантності в залежності від відповідності результатів пошуку і запитом. Також введені характеристики оцінки релевантності результатів пошуку.

Ключові слова: ефективність пошуку, інформаційно-пошукова система, алгоритм пошуку, формальна релевантність, онтологічна релевантність, пертинентність.

Список використаної літератури
1. Цвєтков В. Я. Інформаційна невизначеність і визначеність в науках про інформацію. // Інформаційні технології. 2015. № 1. С. 3-7.
2. Васютинська С. Ю. Інформаційна асиметрія в освітніх технологіях. // Освітні ресурси і технології. 2016. № 4 (16). С. 14-20.
3. Іон А. Л. Алгоритми зменшення семантичних прогалин у системах пошуку зображень. // 2-я конференція 2009 року про взаємодію людини. IEEE, 2009, C. 97-102.
4. Цвєтков В. Я. Когнітивна наука пошуку інформації. // Європейський журнал психологічних досліджень. 2015. Vol. 5. Iss. 1. Р. 37-44.
5. Ожерельева Т. А. Інформаційна ситуація як інструмент управління. // Слов'янський форум. 2016. № 4 (14). С. 176-181.
6. Цвєтков В. Я. Інформаційні моделі об'єктів, процесів і ситуацій. // Дистанційне і віртуальне навчання. 2014. № 5. С. 4-11.
7. Загідулін І.М. Використання контексту в інформаційному пошуку. // Системи управління та інформаційні технології. 2011. Т. 45. № 3.2. С. 297-301.
8. Шарапов Р.В., Шарапова Е.В. Застосування теорії нечітких множин в інформаційному пошуку. // Методи і пристрої передачі і обробки інформації. 2009. № 11. С. 427-432.
9. Романов В. П. Теоретичні основи інформатики. Інформаційні структури і фактографічний пошук інформації. М., РЕА ім. Г. В. Плеханова, 1996. 190 с.
10. Болбаков Р. Г. Розвиток і застосування когнітивно-семантичних методів і алгоритмів в мультимедійних освітніх портальних системах: Дис. ... канд. техн. наук. М .: МІРЕА, 2013. 184 с.
11. Цвєтков В. Я. Дескриптивні і прескриптивний інформаційні моделі. // Дистанційне і віртуальне навчання. 2015. № 7. С. 48-54.
12. Стоєва Д. Р. Систематизація інформаційних моделей. // Перспективи науки і освіти. 2015. № 4. С. 13-18

Номер
Розділ
Статті